Berichten van Site Beheerder

Verbouw ontmoeting in Eesveen tot Dorpshuis

Op 6 juli heeft Bennie Daan namens BGL gesproken over het agendapunt krediet verbouw de Ontmoeting in Eesveen tot dorpshuis. Door de zorgelijke vooruitzichten, kon het verzoek tot krediet voor de verbouw van de Ontmoeting…

Antje Doorenspleet erelid van BuitenGewoon Leefbaar

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van BuitenGewoon Leefbaar werd oud-raadslid Antje Doorenspleet door het bestuur in het zonnetje gezet. Er zijn op deze avond lovende woorden gesproken over Antje, door het aanwezige bestuur, de BGL fractie…

André Bus lijsttrekker van BuitenGewoon Leefbaar

Op de algemene ledenvergadering van 1 juli jl. is André Bus door de leden van BuitenGewoon Leefbaar uitgeroepen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. André Bus is sinds 2014 raadslid voor de partij en…

Perspectiefnota 2021-2025

Wij starten met de complimenten voor de integrale wijze waarop in deze PPN het financiële overzicht is gekoppeld aan de beleidsdoelen. Dat levert een helder overzicht op. We hebben door COVID een nare periode achter…

BuitenGewoon Leefbaar zet in op wonen

De druk op de woningmarkt is ook in Steenwijkerland toegenomen. Het is steeds lastiger geworden om een betaalbare woning te vinden, zeker voor starters en ouderen. BGL zet zich al jaren in voor betaalbare en…

Actieplan Schuldhulpverlening aangenomen door de raad

In de Politieke Markt van 1 juni is het agendapunt Actieplan Schuldhulpverlening aan de orde geweest, in de Raadsvergadering van 8 juni is dit plan aangenomen. Het plan is bedoeld om inwoners van Steenwijkerland vroegtijdig…

Provincie corrigeert stikstofgevoelige gronden in Steenwijkerland

Eind 2020 heeft de provincie Overijssel, in het kader van de monitoring van stikstofgevoelige gronden in Natura 2000 gebieden, nieuwe stikstofgevoelige percelen aangewezen in Steenwijkerland nabij het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Bij de aangewezen percelen zaten…

Vragen over schades door gaswinning

BGL vindt de veiligheid van de inwoners van Steenwijkerland heel belangrijk. Waar het specifiek om gaat bij deze vragen gesteld door Bennie Daan, is of de veiligheid en de eventuele schade door gaswinning gewaarborgd is.…

Vragen aan het college over de subsidieregeling

Helmich Ruitenberg heeft namens de fractie van BGL vragen gesteld aan het college over de subsidieregeling. Eind april 2021 heeft het college de subsidie stimuleren vitaliteit binnenstad Steenwijk 2021 vastgesteld. Zoals de fractie van BGL heeft…