Actieplan Schuldhulpverlening aangenomen door de raad

In de Politieke Markt van 1 juni is het agendapunt Actieplan Schuldhulpverlening aan de orde geweest, in de Raadsvergadering van 8 juni is dit plan aangenomen.
Het plan is bedoeld om inwoners van Steenwijkerland vroegtijdig en sneller te helpen met financiële problemen. Het doel is om te voorkomen dat inwoners van onze gemeente problematische schulden hebben. Als er toch sprake is van schulden moeten deze hanteerbaar zijn.

BGL is blij dat er een mooi en ambitieus plan ligt, voor ons is het belangrijk dat er geen mensen tussen wal en schip raken. Met dit plan kan er een vroeg signalering worden opgespoord. Dat kan omdat de gemeente met verschillende instanties zoals o.a. de woningcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars een overeenkomst heeft gesloten om een achterstand in de betalingen te melden. Hierdoor wordt er aan de bel getrokken voordat men nog verder in de problemen raakt. Voorkomen is beter dan genezen.
Het plan is niet alleen voor particulieren, maar ook voor ondernemers.

Wat BGL ook zeker toejuicht is dat het plan in een duidelijke en begrijpelijke taal wordt vertaald en dat het voor iedereen toegankelijk is.
De wethouder heeft toegezegd dat er eveneens aandacht zal zijn voor jongeren en beginnende dementerende ouderen.
BGL zal de ontwikkelingen scherp in de gaten houden en wij hopen dat onze inwoners de hulp gaan vragen welke ze nodig hebben, ook al is dat altijd niet eenvoudig.
We kunnen allemaal in een ongewenste situatie terecht komen en daarom is het mooi dat de gemeente een vangnet heeft.