Berichten van Site Beheerder

Motie gemeentelijke duurzaamheidslening unaniem aangenomen

BGL staat positief tegenover de verduurzaming van verlichting op sportvelden. Het draagt enerzijds bij aan onze duurzaamheidsambitie en bespaart de club energiekosten. Uit de stukken blijkt dat d’Olde Veste een oplossing heeft gevonden in overleg…

Richard Keizer in Raad & Werk van VNG magazine

BGL raadslid Richard Keizer is onlangs verschenen in het magazine van VNG in de rubriek Raad & Werk. Hierin vertelt Richard kort over zijn werk in de evenementenbranche en zijn raadswerk in Steenwijkerland. Het volledige…

Provinciaal inpassingsplan Noordmanen

Helmich Ruitenberg heeft namens BGL gesproken over het provinciaal inpassingsplan (PIP) Noordmanen. In 2017 is het Beheersplan Wieden en Weerribben door de provinciale Staten van Overijssel vastgesteld. Door het versterken en herstel natuur wordt er…

Verbouw ontmoeting in Eesveen tot Dorpshuis

Op 6 juli heeft Bennie Daan namens BGL gesproken over het agendapunt krediet verbouw de Ontmoeting in Eesveen tot dorpshuis. Door de zorgelijke vooruitzichten, kon het verzoek tot krediet voor de verbouw van de Ontmoeting…

Antje Doorenspleet erelid van BuitenGewoon Leefbaar

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van BuitenGewoon Leefbaar werd oud-raadslid Antje Doorenspleet door het bestuur in het zonnetje gezet. Er zijn op deze avond lovende woorden gesproken over Antje, door het aanwezige bestuur, de BGL fractie…

André Bus lijsttrekker van BuitenGewoon Leefbaar

Op de algemene ledenvergadering van 1 juli jl. is André Bus door de leden van BuitenGewoon Leefbaar uitgeroepen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. André Bus is sinds 2014 raadslid voor de partij en…

Perspectiefnota 2021-2025

Wij starten met de complimenten voor de integrale wijze waarop in deze PPN het financiële overzicht is gekoppeld aan de beleidsdoelen. Dat levert een helder overzicht op. We hebben door COVID een nare periode achter…

BuitenGewoon Leefbaar zet in op wonen

De druk op de woningmarkt is ook in Steenwijkerland toegenomen. Het is steeds lastiger geworden om een betaalbare woning te vinden, zeker voor starters en ouderen. BGL zet zich al jaren in voor betaalbare en…

Actieplan Schuldhulpverlening aangenomen door de raad

In de Politieke Markt van 1 juni is het agendapunt Actieplan Schuldhulpverlening aan de orde geweest, in de Raadsvergadering van 8 juni is dit plan aangenomen. Het plan is bedoeld om inwoners van Steenwijkerland vroegtijdig…
Menu