Motie uitvoeringsplan woningbouw

BGL heeft samen met VVD en CPB de motie "uitvoeringsplan woningbouw" ingediend tijdens de raadsvergadering van dinsdag 25 januari. Met deze motie willen wij aangeven dat we voorrang willen geven aan woningbouw in kleine kernen,...
Lees meer
Motie uitvoeringsplan woningbouw

Bestemmingsplan Tukseweg 1

Op de raadsvergadering op 21 december jl. heeft Bennie Daan namens BGL gesproken over het bestemmingsplan Steenwijk Tukseweg 1. Wij hebben eerder aangegeven dat het als hamerstuk naar de Raadsvergadering kon. De toegevoegde stukken die...
Lees meer
Bestemmingsplan Tukseweg 1

BGL stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast

Tijdens de ALV hebben de leden van BGL het verkiezingsprogramma en kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 vastgesteld. De commissie kandidatenlijst is blij een kandidatenlijst te kunnen presenteren die uit meer dan 30...
Lees meer
BGL stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast

Herontwikkeling Steenwijkerdiep

In de werkvergadering van 17 november zijn we uitgebreid meegenomen over de herontwikkeling van het Steenwijkerdiep. We hebben een duidelijke uitleg gekregen met een mooie en zeer informatieve presentatie, waar bij de verschillende aandachtspunten goed...
Lees meer
Herontwikkeling Steenwijkerdiep

Lokale en regionale toekomstvisie beschermd wonen

Vanaf 1 januari 2023 wordt de gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verantwoordelijk voor beschermd wonen. Dit is een tijdelijke voorziening voor mensen met psychische en psychosociale problemen die op dat moment niet zelfstandig...
Lees meer
Lokale en regionale toekomstvisie beschermd wonen

BGL Steenwijkerland is een lokale politieke partij, die zijn wortels heeft in het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland. De partij zet zich speciaal in voor het behoud van de leefbaarheid in de kernen van Steenwijkerland en het behoud van een leefbare stad Steenwijk..

De partij is opgericht vanwege de gemeentelijke herindeling van 2000, waardoor de drie gemeenten Steenwijk, IJsselham en Brederwiede werden samengevoegd tot de gemeente Steenwijkerland.

De partij is nu met zes zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Hiermee is BGL de grootste partij in de gemeenteraad.

Bekijk op deze website ons programma, visie en speerpunten of word lid van BGL!

Heeft u een vraag aan BGL? Heeft u een opmerking? Vul het formulier in en de raadsleden nemen dan contact met u op.

Menu