Wij maken ons sterk voor u op de volgende vijf speerpunten.

  1. BGL heeft een ambitieus programma. De succesvolle uitvoering van dit programma staat of valt met een goed functionerende gemeentelijke organisatie; college, gemeenteraad en ambtenaren. BGL wil dat de hele gemeentelijke organisatie voortdurend klaar staat om de inwoners waar mogelijk ten dienste te zijn bij al hun initiatieven, vragen en zorgen. Niet afstandelijk en vanuit de regeltjes maar met lef en betrokkenheid. Waar je welkom bent.
  2. BGL wil inzetten op uitbreiding van werkgelegenheid in de gemeente Steenwijkerland. BGL wil maatregelen treffen die bedrijvigheid aantrekken en ruimte geven aan initiatieven binnen de sterke economische pijlers maakindustrie, agrarische sector en recreatie, toerisme. Het naar de gemeente brengen van onderwijsmogelijkheden op alle niveaus met moderne technologie moet ook bijdragen aan het stimuleren van werkgelegenheid. Iedereen, ook kwetsbare groepen, moeten kunnen profiteren van de groei.
  3. BGL wil armoede en de daarmee gepaard gaande gevolgen actief bestrijden. BGL wil gezondheid en veiligheid voor alle inwoners met oog voor maatwerk, en de primaire zorg en sport en beweging zo veel mogelijk in de kernen, waarbij kwaliteit en beschikbaarheid leidend moeten zijn.
  4. BGL wil in Steenwijkerland duurzame woon- en leefomgevingen, die zich kunnen meten met de beste woon- en leefomgevingen in Nederland. Gevarieerd ingerichte, schone en zoveel mogelijk zelfvoorzienende kernen, een aantrekkelijke oude vestingstad, woonmogelijkheden voor alle doelgroepen en een veilige en goed aangelegde en onderhouden infrastructuur, wegen, fietspaden, waterlopen.
  5. BGL wil dat Steenwijkerland een plek is waar toeristen en recreanten graag komen om te genieten van de unieke kenmerken van Steenwijkerland; landschap, cultuur, taal en bijzondere geschiedenis, waarbij de belangen van de inwoners niet in het geding mogen komen.
Menu