Voorwoord lijsttrekker en fractievoorzitter.

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) heeft als grootste partij in Steenwijkerland na de verkiezings-overwinning in maart 2014 het voortouw mogen nemen voor de coalitieonderhandelingen. Als BGL zijn we onze kiezers uit 2014 buitengewoon erkentelijk dat we de kans kregen om onze ambities met zes zetels ook in de gemeenteraad vorm te geven.

We vonden en vinden het belangrijk dat burgers en vrijwilligers gehoord worden en gelegenheid krijgen mee te denken en waar mogelijk beslissen zeker als ze zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor hun woon- en leefomgeving. Dat alles wel vanuit een financieel gezonde uitgangspositie. Met de kiezer op die manier als achterban zijn we de onderhandelingen in gegaan.

Kortom verantwoord anders. Samen met CPB (4), D66 (3), en CDA (4) zijn we als coalitie aan de klus van vier jaar begonnen. Een frisse start met vier bestuurders en drie partijen die samen nog niet eerder een coalitie vormden in Steenwijkerland. In een periode van economische krimp en demografische veranderingen met slechte vooruitzichten voor midden- en kleinbedrijf en het overige bedrijfsleven. Tegelijkertijd namen de regeringspartijen VVD en PVDA landelijk het besluit om veel taken op sociaal gebied naar de gemeentelijke overheden over te dragen met minder beschikbare middelen. Volop hectiek en onze handen jeukten.

In bovengenoemde periode heeft het College (Burgemeester en Wethouders) onder leiding van BGL veel zaken anders aangepakt en ingericht. Veranderingen kosten tijd en niet alles is altijd meteen goed gegaan. Door ziekte en politieke omstandigheden moest BGL twee keer een nieuwe wethouder benoemen om bestuursverantwoordelijkheid te kunnen blijven nemen.

Vanuit de gemeenteraad nam BGL met een sterke fractie haar verantwoordelijkheid om indien nodig het College van Burgemeester en Wethouders bij te sturen. Ons College heeft daarbij ook de inbreng van oppositiepartijen op waarde geschat om in het algemene belang van Steenwijkerland zo goed mogelijk te handelen. BGL was zo voortrekker van gezond en praktisch dualisme.

Gelukkig trekt de economie in NL weer wat aan maar in onze Regio inclusief Steenwijkerland zijn de gevolgen nog te weinig merkbaar. Ook constateren we dat niet iedereen in Steenwijkerland hier evenveel van profiteert. Als BGL zijn we dan ook nog niet klaar! De afgelopen vier jaar hebben ons geleerd dat sommige zaken minder snel gaan dan we graag zouden willen maar dat is voor BGL geen reden om van koers te veranderen! De omstandigheden zijn u zo, dat we een versnelling kunnen inzetten. We blijven als lokale partij onverminderd ons best doen om met de inwoners van Steenwijkerland de gezamenlijke ambities te realiseren. Het liefst vanuit een sterke positie en wij hopen dan ook in 2018 weer op uw stem te mogen rekenen.

Oene Akkerman, beoogd wethouder
Andre Bus, beoogd fractievoorzitter

Menu