Voorwoord André Bus (lijsttrekker BGL)

Als fractievoorzitter van BGL ben ik trots op ons verkiezingsprogramma dat samen met onze leden, fractie en bestuur is opgesteld. Veel punten zijn opgenomen vanuit gesprekken met inwoners in de kernen. Het maakt duidelijk waar wij als lokale partij voor staan en wat u van ons mag verwachten.  Wij doen dat vanuit onze eigen lokale ambities en kracht, maar werken in de regio samen als dat goed is voor Steenwijkerland.

Steenwijkerland is een fantastische gemeente waar het prettig wonen is voor iedereen  met voldoende voorzieningen en ruimte om te recreëren en sporten. Om de voorzieningen en leefomgeving te kunnen blijven waarborgen is het behouden en versterken van betaalbaar wonen en werkgelegenheid van belang.

Op dit moment blijft het aanbod van betaalbare woningen voor jongeren en ouderen in veel kernen achter op de concrete vraag. Als dit te lang duurt worden deze woningzoekers tegen hun zin in gedwongen naar elders te verhuizen. BGL zal zich actief inzetten om betaalbare woningen in kernen voor jongeren en ouderen mogelijk te maken.

Het behoud van de werkgelegenheid in agrarische familiebedrijven en de rietsector zien wij als de basis voor het beheer van ons waardevolle cultuurlandschap. Recreatie en toerisme zorgen eveneens voor veel werkgelegenheid. Het vinden van voldoende technisch en praktisch geschoold personeel wordt de komende jaren voor bedrijven nog lastiger. Meer aandacht voor technisch en praktijkgericht onderwijs met mogelijkheden voor bijscholing en omscholing is nodig. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Steenwijkerland hieraan op eigen niveau kan bijdragen en vinden het vanzelfsprekend dat mensen die daar behoefte aan hebben, op maat ondersteund worden.

Als BGL vinden wij het belangrijk dat inwoners in kernen en wijken tijdig betrokken worden bij nieuwe initiatieven in hun woonomgeving.  Onze kracht is dat we iedereen uitnodigen om hun verhaal te vertellen. Ook komen we graag langs op locatie om ter plekke te kijken en horen wat er speelt. Dat is onze basis en daar gaan we mee door.

We zijn als BGL realistisch genoeg om te beseffen dat we het niet iedereen altijd naar de zin kunnen maken. Tegelijkertijd zijn wij er van overtuigd dat door oprecht te luisteren naar alle betrokkenen het mogelijk is om tot lokaal beter gedragen oplossingen te komen.

 Buiten Gewoon Leefbaar is een partij met een “eigen geluid”. Wij zetten ons samen met u in om de leefbaarheid in Steenwijkerland voor iedereen te verbeteren. Het liefst vanuit een sterke positie om veel van ons programma te kunnen realiseren. Wij hopen daarom in maart 2022 weer op uw stem te mogen rekenen.

 

Met vriendelijke groet,

André Bus

beoogd fractievoorzitter