Voorwoord Thomas Oosterkamp (partijvoorzitter BGL)

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van BGL met als titel ‘het draait om de kern!’ Al ruim 21 jaar draait het bij BGL om de kern. De leefbaarheid binnen alle kernen en wijken is waar BGL voor gaat. Ook de komende vier jaar zullen wij ons weer inzetten voor het behoud van de leefbaarheid in de kernen, de steden en het buitengebied.

BGL heeft de afgelopen vier jaar wederom bestuursverantwoordelijkheid genomen. Ondanks dat er de afgelopen periode veel veranderd is door Corona, heeft dit college veel bereikt. Trots ben ik als ik zie dat er in Tuk een nieuwe school en dorpshuis staan. Blij word ik als ik een fietstocht maak over de fietspaden in onze gemeente. Veel fietspaden zijn vernieuwd waardoor het weer prettig fietsen is. Wanneer ik in de kleinere kernen van onze gemeente ben dan word ik vrolijk als ik zie dat ook daar woningen gebouwd worden. Extra woningen zijn essentieel om de leefbaarheid in de kernen te behouden. En zo kan ik nog wel even doorgaan….. We mogen ons best wat vaker realiseren dat we in een heel mooi gebied wonen waar veel zaken goed gaan.

Is alles perfect? Nee zeker niet! Daarom heeft BGL wederom een fantastisch team klaarstaan om de komende vier jaar samen met inwoners, verenigings- en bedrijfsleven te werken aan een mooier en leefbaarder Steenwijkerland.

In ons verkiezingsprogramma beschrijven we aan de hand van vijf speerpunten hoe wij dat willen bereiken. Ook hebben we weergegeven wat BGL de afgelopen jaren al heeft bereikt in het gemeentebestuur.

Naast dit verkiezingsprogramma hebben wij ook het verkorte verkiezingsprogramma. Het verkorte verkiezingsprogramma is een samenvatting van ons verkiezingsprogramma. Ik kan met enige trots melden dat ons verkiezingsprogramma ook als audiofragment is te beluisteren! Voor ieder wat wils en toegankelijk voor iedereen!

Ik heb er alle vertrouwen in dat we met dit verkiezingsprogramma de kern raken.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met één van onze kandidaten!

 

Met vriendelijke groet,

Thomas Oosterkamp

Voorzitter BGL