Doelstelling, visie en missie van BGL

Doelstelling

BGL is een sterke vereniging met veel actieve leden uit de kernen en steden van Steenwijkerland en met duidelijke kernwaarden. Dit zijn gelijkwaardigheid van mensen, naastenliefde, verantwoordelijkheid, respect, duurzaamheid (zuinig omspringen met de omgeving) en trouw zijn aan jezelf en anderen zijn de kernwaarden van BGL. BGL heeft als doel om deze kernwaarden te bevorderen. BGL richt zich vooral op de kernen, wijken en het buitengebied.

Met deze kernwaarden voor ogen wil BGL een belangrijke bijdrage leveren aan het gemeentelijk bestuur van Steenwijkerland.

Visie

Steenwijkerland heeft veel potentie. Steenwijkerland is één van de mooiste gemeenten en regio’s in Nederland en Europa. Steden en dorpen omgeven door natuurschoon en een actief buitengebied. Deze leefomgeving kan met elkaar nog mooier worden gemaakt. Hier wil BGL in investeren.

De culturele historie en waarden van de gemeente Steenwijkerland verdienen het om bewaakt en versterkt te worden. De streektaal, het landschap, de relatie tussen stad en kernen zijn hiervan voorbeelden.

Steenwijkerland moet een prettige en aangename leef-, werk-, en woongemeenschap zijn waar menselijke maat en menselijke waardigheid voorop staan. De leefbaarheid in alle kernen en steden staat voorop. Iedere kern, stad en inwoner brengt zijn eigen belangen in om te komen tot een levendige gemeenschap, met een bloeiend verenigingsleven en eigen sociale verbanden. Iedereen telt mee. Geen gedoe. Sociale binding, mede- verantwoordelijkheid en vertrouwen zijn het fundament.

Mensen hebben anderen nodig om zin te kunnen geven aan het leven. Iedereen hoort erbij. In alle kernen van Steenwijkerland moeten voorzieningen aanwezig zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Om samen nuttige en plezierige dingen te doen en een veilige gemeenschap te kunnen vormen. Zodat jonge mensen willen blijven en meebouwen.

BGL gelooft dat burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. Initiatieven van inwoners vormen onze successen, voorbeelden genoeg, zoals het Dicky Woodstock festival, Corso’s, gondelvaarten, de natuurijstochten, de restauratie van de Korenmolen in Giethoorn, het Wielerspektakel, e.d.

Om deze visie uit te dragen is BGL als lokale partij ervan overtuigd dat de politieke vertegenwoordiging van de inwoners van Steenwijkerland het beste kan plaatsvinden door vertegenwoordigers uit de gemeente die geen verantwoording hoeven af te leggen aan partijen met ook provinciale en landelijke belangen.