Belangrijke info over privacy op deze site

Vanaf 25 mei 2018 moet iedereen voldoen aan de algemene verordening
gegevensbescherming, ook wel AVG genoemd. De AVG is privacywetgeving binnen de EU.
De AVG bepaalt voor iedereen rechten en plichten op het gebied van bescherming van
privacy, ook voor (politieke) organisaties.

Zo kunnen jouw persoonsgegevens niet zomaar worden bewaard of gedeeld.
Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie over een persoon. Zoals je naam, adres,
woonplaats, maar ook jouw e-mail, IP-adres, nationaliteit of foto. Wat betekent dit voor
BuitenGewoon Leefbaar?

Wij moeten de regels van de AVG volgen als we gebruik willen maken van jouw
persoonsgegevens. Zo moeten wij jouw persoonsgegevens altijd goed beveiligen en
transparant zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. De
persoonsgegevens van onze leden worden alleen gebruikt t.b.v. de ledenadministratie en
diverse mails inzake politiek informatieverstrekking. We verspreiden persoonsgegevens
binnen of buiten onze organisatie alleen wanneer dat noodzakelijk is! Wanneer het
noodzakelijk is om persoonsgegevens te verspreiden doen we dit zorgvuldig en veilig. Mocht
u als lid van BGL hiervoor geen toestemming geven, dan kunt u dat laten weten aan de
contactpersoon privacy.

Heb je het vermoeden dat er op een onzorgvuldige manier met jouw persoonsgegevens wordt
omgegaan? Meld dit dan bij de contactpersoon privacy. Dit geldt ook voor mogelijke
beveiligingsincidenten of datalekken.
Heb je vragen over privacy? Dan kan je terecht bij de contactpersoon privacy – Petra Lok –
via: secretarisbgl@gmail.com