Schriftelijke vragen over de loswal in Giethoorn

Tinus Holterman heeft namens BGL schriftelijke vragen gesteld over de loswal in Giethoorn. Op 20 juli heeft de Raad van State het besluit van de gemeente Steenwijkerland, waarbij het bestemmingsplan “Giethoorn Loswal Kerkweg” is vastgesteld, vernietigd. Dit besluit heeft per direct consequenties voor de inwoners en bedrijven in Giethoorn die alleen over water via de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn voor grotere materialen bereikbaar zijn. Evenals een aantal evenementen die gebruik maken van de betreffende loswal.

College bent u het met ons eens, dat als de mogelijkheid verdwijnt om het “achterland” van de Loswal Kerkweg te bevoorraden dit een onmogelijke situatie oplevert voor inwoners en bedrijven die hier van afhankelijk zijn. Het kan in de ogen van BGL niet zo zijn dat de loswal aan de Kerkweg, die logistiek noodzakelijk is om een flink deel van Giethoorn normaal te kunnen laten functioneren, wordt gesloten.

Gezien het enorme belang en de tijdsdruk die in het besluit van Raad van State naar voren komt als  mogelijkheid om aanvullende informatie aan te leveren heeft BGL enkele vragen.  

  1. Wat kan en gaat het College doen om binnen vier weken aanvullende informatie aan te leveren waarmee de mogelijkheid bestaat dat de aanvraag alsnog goedgekeurd gaat worden?
  2. Hoe gaat vanaf nu het noodzakelijk laden en lossen van groot transport voor zowel inwoners, bedrijven als gemeentelijke onderhoudsactiviteiten en recreatieve evenementen geregeld worden?
  3. Wat wordt uw strategie om voor dit inmiddels langslepende verhaal rond de loswal Kerkweg zo snel mogelijk tot een structurele oplossing te komen voor ons waterdorp Giethoorn.