Berichten van Site Beheerder

BuitenGewoon Leefbaar zet in op wonen

De druk op de woningmarkt is ook in Steenwijkerland toegenomen. Het is steeds lastiger geworden om een betaalbare woning te vinden, zeker voor starters en ouderen. BGL zet zich al jaren in voor betaalbare en…

Actieplan Schuldhulpverlening aangenomen door de raad

In de Politieke Markt van 1 juni is het agendapunt Actieplan Schuldhulpverlening aan de orde geweest, in de Raadsvergadering van 8 juni is dit plan aangenomen. Het plan is bedoeld om inwoners van Steenwijkerland vroegtijdig…

Provincie corrigeert stikstofgevoelige gronden in Steenwijkerland

Eind 2020 heeft de provincie Overijssel, in het kader van de monitoring van stikstofgevoelige gronden in Natura 2000 gebieden, nieuwe stikstofgevoelige percelen aangewezen in Steenwijkerland nabij het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Bij de aangewezen percelen zaten…

Vragen over schades door gaswinning

BGL vindt de veiligheid van de inwoners van Steenwijkerland heel belangrijk. Waar het specifiek om gaat bij deze vragen gesteld door Bennie Daan, is of de veiligheid en de eventuele schade door gaswinning gewaarborgd is.…

Vragen aan het college over de subsidieregeling

Helmich Ruitenberg heeft namens de fractie van BGL vragen gesteld aan het college over de subsidieregeling. Eind april 2021 heeft het college de subsidie stimuleren vitaliteit binnenstad Steenwijk 2021 vastgesteld. Zoals de fractie van BGL heeft…

BGL in gesprek met de directie van de bibliotheek

Naar aanleiding van de recente berichtgeving over het sluiten van drie vestigingen van de bibliotheek hebben een aantal leden van de BGL fractie gisteravond een gesprek gehad met de directie van de bibliotheek. Voor BGL…

Motie vreemd aan de orde over huishoudelijke hulp WMO

Namens BGL heeft fractielid Ina Haveman een motie vreemd aan de orde ingediend betreffende de Huishoudelijke Hulp WMO. Deze is met een meerderheid van de stemmen aangenomen. Voor BGL is het belangrijk dat er geen…

Verklaring van geen bedenkingen voor zonnepark Eeserwold

De gemeente Steenwijkerland staat voor een grote opgave met de RES. Tijdens de raadsvergadering lag ons de vraag voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het zonnepark Eeserwold. In de raad…

Amendement huisvesting voortgezet onderwijs

Voor ligt een voor het VO onderwijs in Steenwijkerland belangrijk besluit. In de politieke markt van vorige week zijn vele invalshoeken gepresenteerd en zijn er stevige discussies geweest en vragen gesteld ook vanuit BGL. We…
Menu