Presentatie over het belang van stemmen

Op 7 februari hebben Ina Haveman en Richard Keizer een presentatie over het belang van stemmen gehouden voor de inwoners van Frion in Steenwijk.
Frion is er voor mensen met een verstandelijke beperking en heeft in Steenwijk meerdere woonlocaties. Onze fractieleden werden aan de Frans Halsstraat verwelkomd met een kop koffie en een aantal belangstellende bewoners.

In de presentatie is aan de orde gekomen dat het voor iedere inwoner van Steenwijkerland van 18 jaar en ouder belangrijk is om naar de stembus te gaan.
Aan de hand van voorbeelden hebben Ina en Richard geprobeerd duidelijk te maken waarom stemmen belangrijk is en dat je stem verloren gaat als je niet gaat stemmen.
Met het fictief kiezen van een andere kleur gordijnen ervoer men wat stemmen inhoud.
Het was een enorm leerzame en fijne avond, waarbij onze onafhankelijke positie gewaardeerd werd door de begeleiding en aanwezige ouders.