Prikkelende stellingen bij agrarisch debat

Op maandag 28 februari was het agrarisch debat in de Ploats in Blokzijl. Op uitnodiging van LTO Steenwijkerland en onder leiding van Sander Pereboom ging Helmich Ruitenberg namens BGL in debat met vertegenwoordigers van andere partijen. Aan de hand van prikkelende stellingen kon Helmich voor een volle zaal met agrarische ondernemers het BGL geluid laten horen.

Helmich staat als zeugenhouder elke dag met de laarzen in de modder en kent de sector van binnen en van buiten. Voor BGL is de agrarische sector een van de belangrijkste pijlers onder de lokale economie. BGL wil dat de gemeente Steenwijkerland in 2040 nog steeds een echte plattelandsgemeente is met een sterke en vitale agrarische sector. Boeren familiebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Ze zorgen voor voedsel en voor beheer en onderhoud van ons historische cultuurlandschap. Daarnaast vervullen ze een belangrijke sociale rol. Het is belangrijk dat de familiebedrijven behouden blijven. Daar gaat BGL zich de komende jaren hard voor inzetten!