Motie uitvoeringsplan woningbouw

BGL heeft samen met VVD en CPB de motie “uitvoeringsplan woningbouw” ingediend tijdens de raadsvergadering van dinsdag 25 januari.
Met deze motie willen wij aangeven dat we voorrang willen geven aan woningbouw in kleine kernen, waar de roep om woningen erg hoog is. We willen de jeugd graag ondersteunen die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen. Ook hebben wij opgeroepen om de locaties van vrijkomend gemeentelijk vastgoed in te zetten voor sociale huurwoningen voor starters of woningen voor ouderen.

De motie is met ruime steun aangenomen en is hier te lezen.