Bestemmingsplan Tukseweg 1

Op de raadsvergadering op 21 december jl. heeft Bennie Daan namens BGL gesproken over het bestemmingsplan Steenwijk Tukseweg 1. Wij hebben eerder aangegeven dat het als hamerstuk naar de Raadsvergadering kon. De toegevoegde stukken die wij hebben gekregen heeft bij BGL geen andere mening opgeleverd wat betreft dit bestemmingsplan.

Zoals mevr. Peeters van Woonconcept aangeeft gaan zij voor een gebouw dat zeker past in de bestaande en historische omgeving en wij gaan er vanuit dat de welstandscommissie voor een goed ontwerp gaat. Het CDA heeft een amendement ingediend om de goothoogte te verlagen naar 9 meter om zodoende een verdieping minder te kunnen realiseren.
Hier gaan wij niet in mee. Kijkend naar de omgeving zijn er meerdere gebouwen met vier of meer verdiepingen, zoals de woningen boven Visscher sport (4 verdiepingen) of het gebouw Woldstaete (5 verdiepingen). Wij vrezen dat de initiatiefnemer misschien afhaakt als de keuze gemaakt wordt voor drie verdiepingen.

BGL vind het heel belangrijk dat er gebouwd gaat worden voor de genoemde doelgroepen en dat de 21 huurwoningen er komen zoals aangegeven in het plan. Het hierbij om 21 kleine appartementen voor de sociale huursector. Wat BGL betreft wordt er zo snel mogelijk begonnen met de bouw van het appartementencomplex.
Wij hebben dan ook ingestemd met het voorliggende bestemmingsplan.

Het raadsvoorstel is in stemming gebracht en is met 7 stemmen tegen en 20 stemmen voor aangenomen.