Tiny Bijl niet meer beschikbaar als wethouder

Wethouder Tiny Bijl heeft na lang wikken en wegen besloten dat zij niet voor een volgende periode als wethouder beschikbaar is. Tijdens het kerstreces heeft zij voor zichzelf de knoop doorgehakt. “Bij mijn aantreden heb ik tegen het bestuur gezegd dat er uitgekeken moest worden naar kandidaten voor de toekomst. Dat is gelukt en dat heeft het bestuur goed gedaan. Voor mij voelt het goed om – mocht BuitenGewoon Leefbaar weer in de coalitie komen – het stokje over te kunnen dragen.”

Voorzitter Thomas Oosterkamp vindt het jammer dat Tiny besloten heeft om zich niet kandidaat te stellen voor het wethouderschap. “Tiny heeft op een uitstekende manier invulling gegeven aan haar rol, maar we hebben begrip voor haar besluit.“

BuitenGewoon Leefbaar (BGL) schuift Melvin Smit naar voren als de wethouderskandidaat voor BGL. Oosterkamp is blij dat BGL zoveel politiek talent binnen de gelederen beschikbaar heeft. “Met Melvin Smit hebben we een uitstekende wethouderskandidaat. Hij is hier geboren en getogen, lokaal actief en heeft kennis van zaken.” Naast Melvin is Truus Klein Wolterink de tweede wethouderskandidaat.

Of BGL weer een wethouder mag leveren is afhankelijk van de verkiezingen, maar Oosterkamp heeft er alle vertrouwen in dat BGL in maart weer een goed resultaat gaat halen en dat BGL weer van betekenis kan zijn voor de inwoners van Steenwijkerland. “We hebben weer een mooi verkiezingsprogramma en een lijst met kandidaten die allemaal geworteld zijn in deze gemeente en maatschappelijk actief zijn.”