Steenwijkerlandse coalitiepartijen presenteren coalitieakkoord

‘Duurzaam Doorbouwen’. Dat is de titel van het Steenwijkerlandse coalitieakkoord 2022-2026 dat de partijen BGL, PvdA, VVD en ChristenUnie hebben gesloten. In het coalitieakkoord staat waar de partijen de komende vier jaar mee aan de slag gaan. ‘De koers van de afgelopen jaren zetten we voort. Tegelijkertijd benoemen we ook een aantal grote, nieuwe opgaven die we gaan oppakken. We hebben gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dat biedt ruimte voor nieuwe kansen en ontwikkelingen én geeft anderen de mogelijkheid om mee te denken en mee te bouwen aan een mooi en vitaal Steenwijkerland. Dat ‘samen optrekken’ met inwoners, ondernemers én de oppositie zie je als een rode draad in ons coalitieakkoord terug.’ De coalitiepartijen zijn het daarnaast eens geworden over de portefeuilleverdeling van de beoogd wethouders. Het coalitieakkoord wordt op donderdag 19 mei 2022 aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Het Steenwijkerlandse coalitieakkoord – dat onder leiding van formateur Ben Sonneveld tot stand is gekomen – heeft ‘een brede welvaart’ als uitgangspunt. ‘Daarmee bedoelen we niet alleen het hebben van voldoende inkomen, maar ook een woning, gelijke kansen, goed onderwijs, een fijne en veilige leefomgeving. Eigenlijk alles wat nodig is om mee te kunnen doen in de samenleving. Dát is waarvoor we ons de komende jaren gaan inzetten.’ Daarnaast zoeken de coalitiepartijen nadrukkelijk de aansluiting bij de inwoners. ‘We willen naast onze inwoners staan. Die menselijke maat vinden we belangrijk. Niet de regels en voorwaarden staan voorop maar wat we willen bereiken. Dat betekent ook: snel antwoord geven, initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen en maatwerk leveren.’

Duurzaam Doorbouwen in zes belangrijke thema’s

In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorbouwen’ staan zes grote opgaven:

  • Woningbouw
  • Werk en economie
  • Samenredzaam
  • Vitaal platteland
  • Duurzaamheid
  • Leefbare steden en kernen

Deze thema’s sluiten aan bij de prioriteiten die het inwonerpanel aan de coalitiepartijen heeft meegegeven. Daarnaast zijn de raadsfracties die geen onderdeel uitmaken van de coalitie uitgenodigd om vooraf aanbevelingen en suggesties te doen. Ook deze adviezen hebben in het coalitieakkoord een plek gekregen. ‘Daarnaast hebben we als coalitiepartijen afspraken gemaakt over vijf belangrijke projecten: de gebiedsontwikkeling en ontsluiting van Ossenzijl, de randweg in Blokzijl, de unilocatie van het voortgezet onderwijs, een nieuw museum in Steenwijk en de opwaardering van de openbare ruimte. Met deze projecten willen we concrete stappen zetten door er geld voor vrij te maken. Bij een aantal blijft wel cofinanciering noodzakelijk om het ook te kunnen realiseren.’

Uitwerking van coalitieakkoord in collegeprogramma

In het coalitieakkoord is ook de portefeuilleverdeling van de beoogd wethouders meegenomen. Dit zijn Melvin Smit (BGL), Trijn Jongman (PvdA), Bram Harmsma (VVD) en Marcel Scheringa (ChristenUnie). Zij worden tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 mei 2022 geïnstalleerd. Daarna gaat het nieuwe college samen met maatschappelijke partners aan de slag met de uitwerking van het coalitieakkoord in een collegeprogramma met concrete doelen en prioriteiten.

Het coalitieakkoord is te vinden op de gemeentelijke website onder Bestuur/Gemeenteraad.