Schriftelijke vragen over onveilige situaties bij verschillende bruggen in en om Kalenberg

BGL is via verschillende mensen benaderd over de onveiligheid situaties van de bruggen in en om Kalenberg.
Zo kregen wij een melding van een ongeval met een fiets, deze was gevallen over de aanwezige rijplaten op de brug. Ook wordt er melding gemaakt over achterstallig onderhoud is aan de bruggen in de fietspaden.

Daarom heeft Bennie Daan namens de fractie van BGL de volgende vragen gesteld aan het college:

  • Is het ongeval met de fietser bekend bij het college?
  • Waarom liggen er rijplaten over de bruggen en hoelang blijft dat nog zo?
  • Kunnen de rijplaten binnen afzienbare tijd worden verwijderd zodat er voor fietsers weer een veilige ondergrond wordt gerealiseerd?
  • Wanneer is de onderhoudstoestand van de fietsbruggen in Kalenberg voor het laatst gecontroleerd?
  • Welke gebreken zijn hierbij geconstateerd en hoe ziet de onderhoudsplanning van de fietsbruggen in Kalenberg eruit?
  • En kunnen de gebreken dan op zeer afzienbare tijd worden hersteld? Zodat er niet meer letsels uit voort vloeien.