Antje Doorenspleet erelid van BuitenGewoon Leefbaar

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van BuitenGewoon Leefbaar werd oud-raadslid Antje Doorenspleet door het bestuur in het zonnetje gezet. Er zijn op deze avond lovende woorden gesproken over Antje, door het aanwezige bestuur, de BGL fractie en de leden.

Sinds de oprichting van de partij is Antje een betrokken lid. Door de oprichters van BuitenGewoon Leefbaar werd Antje benaderd om lid te worden omdat zij op dat moment al politieke ervaring had. Haar specifieke kennis en ervaring als raadslid in andere gemeenten was erg welkom binnen de net opgerichte partij. De eerste jaren was Antje bestuurslid maar al gauw werd zij commissielid en in 2008 werd zij raadslid. Tot aan de verkiezingen van 2018 zat zij in de raad van Steenwijkerland en was ze door haar stijl en scherpe tong prominent aanwezig.

Tot op de dag van vandaag is Antje een trouw steunfractielid. Zij is altijd van de partij op onze steunfractievergaderingen, haar aanwezigheid wordt door iedereen enorm gewaardeerd en ze geeft gevraagd en ongevraagd goede adviezen. Antje heeft een groot netwerk waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt.
Daarom is Antje deze avond benoemd tot erelid van de partij, ze kreeg van voorzitter Thomas Oosterkamp een prachtig speciaal voor haar gemaakt BuitenGewoon Leefbaar hangertje en een mooie bos bloemen.

Antje heeft zich vanaf dag één altijd als een betrokken mens laten horen en zien in de Steenwijkerlandse politiek.
Zij heeft zich, vanuit de visie van de BGL, speciaal ingezet voor het behoud van de leefbaarheid in de kernen van Steenwijkerland, het sociale domein en de ouderen.