Vragen over schades door gaswinning

BGL vindt de veiligheid van de inwoners van Steenwijkerland heel belangrijk. Waar het specifiek om gaat bij deze vragen gesteld door Bennie Daan, is of de veiligheid en de eventuele schade door gaswinning gewaarborgd is. Het gaat hier om de gebieden van gaswinning die de inwoners van Steenwijkerland kunnen raken, zoals Eesveen, maar ook de inwoners die in de buurt wonen van de winlocaties in onze buurtgemeentes. Ook daar kan de gaswinning zorgen voor schade aan huizen en gebouwen van de inwoners van Steenwijkerland.

We zien nu hoe de schadeafhandeling in Groningen gebeurd, de NAM gaat maar een klein aantal schades vergoeden.
Daarom maakt BGL zich zorgen over hoe het hier geregeld is en stelden wij de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte hoe de eventuele schadeafhandeling in deze regio is geregeld?
  2. Is het college geïnformeerd hoe Vermillion dit heeft geregeld en is het college hierin meegenomen?
  3. Als de schadeafhandeling niet geregeld is, is het college dan bereid om samen met de buurtgemeenten te overleggen om Groningse taferelen te voorkomen?