Bibliotheken in Steenwijkerland besproken tijdens de Politieke Markt

BGL schrok van de berichten dat de stichting bibliotheek Kop van Overijssel de vestigingen in Sint Jansklooster, Steenwijkerwold en Giethoorn wilde sluiten. We hebben daarom direct een gesprek gepland met de directeur en om een toelichting gevraagd. Dat gesprek heeft inmiddels plaats gevonden. Een bibliotheek met al haar activiteiten is een waardevolle maatschappelijke voorziening, ontmoetingsplaatsen in de kernen en verantwoordelijk voor de uitrol van veel maatschappelijke thema’s. Een voorziening waar we door de jaren heen gemeenschapsgeld voor over hebben gehad en een voorziening die we willen behouden en uitbouwen. Voor BuitenGewoon Leefbaar is het verdwijnen van een bibliotheekvoorziening in genoemde kernen onbespreekbaar! Wij zijn blij dat het college tijdens de Politieke Markt van 1 juni deze advies aanvraag voorlegde.

De adviesvraag en de memo zijn scherp van taal maar met duidelijke taal wat ons betreft:
Het college wil een toekomstbestendige bibliotheek en mist samengevat momenteel visie, regie en echte ondernemerszin. Dat zal je gezegd worden. Er is wel een meerjarenvisie, maar die vindt het college nog onvoldoende uitgewerkt. Wel dienen zich gelukkig inmiddels kansen aan op medefinanciering door de provincie. Natuurlijk kleven daar ook te leveren prestaties aan. Dit is wel het moment om met een visie met strategische kwaliteit te komen.

De bibliotheek staat wat ons betreft aan de vooravond van een belangrijke stap. In het gesprek met de directeur zijn we overtuigd van de ambities van de bibliotheek en de goede wil. Veel maatschappelijke thema’s komen op het bordje van de bibliotheek terecht, niet altijd direct met een zak geld erbij. Ook weten we dat er uitdagingen liggen op het gebied van huisvesting. BGL is van oordeel dat met een jaarlijkse subsidie van ongeveer 850.000 euro ook de betrokkenheid van de gemeente blijkt. Het toekomstbestendig maken van de bibliotheekvoorziening is een verantwoordelijkheid van zowel de stichting als de gemeente.

De fractie van BGL adviseert de gemeente en de bibliotheek zich als partners tot elkaar te blijven verhouden. Ook adviseren wij het college om samen met de bibliotheek te komen tot een ook door ons gewenste strategische visie met ambities en financiering voor de korte en middellange termijn. Van die visie maakt naar ons oordeel een ondernemersplan deel uit. BGL onderschrijft nogmaals de uitgezette koers als bedoeld in de memo behorende bij de adviesvraag, daar waar het gaat over de uitgangspunten m.b.t. cultuurvisie, de prestatieafspraken, het hernieuwd perspectief en een leven lang leren. Voor BGL is het vanzelfsprekend dat in de visie het openhouden van alle bibliotheek vestigingen het vertrekpunt is.

BGL adviseert de stichting dringend hulp te vragen van professionals uit het lokale bedrijfsleven om tot een ondernemersplan te komen. Voor wat betreft huisvesting van de bibliotheek in Steenwijk adviseert BGL, net als het college, bijstand van een deskundige en roept op relevant maatschappelijk vastgoed in bezit van de gemeente in de plannen te betrekken. In de genoemde memo zijn een aantal suggesties genoemd. De VO locatie geniet daarbij zeker niet onze voorkeur. Een bibliotheek is een huiskamer voor de kern en hoort dichtbij het centrum en bereikbaar te zijn voor alle doelgroepen.

De door de bibliotheek aangekondigde sluiting van de drie vestigingen heeft ontzettend veel onrust en emotie veroorzaakt. BGL begrijpt de noodkreet van de stichting goed maar roept de bibliotheek nadrukkelijk op eerst andere wegen te bewandelen voor dat weer tot dat middel gegrepen wordt.