Verbouw ontmoeting in Eesveen tot Dorpshuis

Op 6 juli heeft Bennie Daan namens BGL gesproken over het agendapunt krediet verbouw de Ontmoeting in Eesveen tot dorpshuis.
Door de zorgelijke vooruitzichten, kon het verzoek tot krediet voor de verbouw van de Ontmoeting in Eesveen tot Dorpshuis met een breed maatschappelijk karakter eerder niet doorgaan. Maar om de jarenlagen inspanning en prestaties van de initiatiefnemers niet verloren te laten gaan is op 3 november 2020 de motie “Perspectief voor de Ontmoeting Eesveen 2.0″ ingediend. BGL was mede-indiener van deze motie.

In deze motie werd gevraagd , dat wanneer er financiële ruimte in de begroting zou komen, Eesveen als eerste aan de beurt zou zijn om de plannen te realiseren.
Door meevallers is deze ruimte eerder ontstaan dan verwacht. BGL is dan ook verheugd dat deze verbouw eerder gerealiseerd kan worden en de leefbaarheid in Eesveen hierdoor zal bevorderen.

Wij wensen Eesveen en de initiatiefnemers heel veel succes en kijken uit naar het resultaat!