Vragen aan het college over de subsidieregeling

Helmich Ruitenberg heeft namens de fractie van BGL vragen gesteld aan het college over de subsidieregeling. Eind april 2021 heeft het college de subsidie stimuleren vitaliteit binnenstad Steenwijk 2021 vastgesteld. Zoals de fractie van BGL heeft kunnen lezen is de subsidie bedoeld voor interne en externe bouwkundige aanpassingen van bedrijfspanden in de binnenstad van Steenwijk, met als doel het in stand houden en verbeteren van de vitaliteit van de binnenstad. Ook het tegengaan van verloedering en verpaupering van bedrijfspanden en tevens invulling geven van leegstaande bedrijfspanden wordt als argument genoemd.

Wij, als BGL, staan dan ook volledig achter deze ontwikkeling en vinden het een positieve ontwikkeling. Onze gemeente bestaat echter uit meer stadjes, dorpen en kernen die ook met deze problematiek te maken hebben, om maar een paar voorbeelden te noemen; Blokzijl, Oldemarkt, en Vollenhove.
Om een gelijk speelveld te creëren, zou deze regeling kunnen wordt uitgebreid naar natuurlijk- en rechtspersoon die eigenaar zijn van een bedrijfspand in omliggende genoemde plaatsen.

De BGL fractie heeft de volgende vragen:

  1. Heeft het college onderzoek gedaan naar dezelfde problemen als Steenwijk in andere delen van de gemeente met bedrijfspanden waar verblijfs- en leefklimaat kan worden verbeterd?
  2. Is het college bereid om dit onderzoek te delen met de raad?
  3. Is het college bereid deze subsidieregeling onder dezelfde noemer en voorwaarden en in evenredigheid van het genoemde bedrag ter beschikking te stellen waar ook deze problematiek speelt?
  4. Kan en wil het college in de eerst volgende begrotingsvergadering met een uitgewerkt plan komen t.a.v. deze subsidieregeling voor de hele gemeente?