BuitenGewoon Leefbaar zet in op wonen

De druk op de woningmarkt is ook in Steenwijkerland toegenomen. Het is steeds lastiger geworden om een betaalbare woning te vinden, zeker voor starters en ouderen. BGL zet zich al jaren in voor betaalbare en duurzame woningen. Dit is nodig om voorzieningen en verenigingsleven in stand te houden en om de jeugd en ouderen kansen te geven om in het dorp te kunnen blijven wonen waar ze zijn opgegroeid. Naast sociale woningbouw vinden we het belangrijk om mensen de kans te geven om hun eigen woning te bouwen. Dit is ook goed voor de lokale aannemers en toeleveranciers.

De inzet van BGL werpt z’n vruchten af. De afgelopen periode heeft de gemeenteraad ingestemd met vier woningbouwprojecten. In Steenwijk wordt een appartementengebouw met 12 sociale woningbouw appartementen gebouwd aan de Sluisweg te Steenwijk. Na jarenlange braakligging worden 4 woningen aan de Hoofdstraat in Oldemarkt gebouwd. Deze plek midden in het dorpshart was al jaren een doorn in het oog van de inwoners. In Vollenhove worden 8 betaalbare woningen aan de Schuit in Vollenhove gebouwd. Het is momenteel een braakliggend terrein. Tot slot worden in Steenwijk 5 geschakelde grondgebonden sociale huurwoningen aan de Prins Bernhardstraat gebouwd.

De meeste van deze woningen zijn al verkocht voordat ze gebouwd zijn. Dit is een mooi succes, maar hiermee zijn we er natuurlijk nog niet. BGL blijft zich ook de komende periode inzetten voor betaalbare en duurzame woningen en kansen voor mensen om hun eigen woning te bouwen.