Berichten van Karlijn Knol

Provinciaal Inpassingsplan De Wieden 2: Zienswijze en Politieke Markt

https://buitengewoonleefbaar.nl/wp-content/uploads/speaker/post-2189.mp3?cb=1703857551.mp3 In de Politieke Markt van 12 december is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) de Wieden 2 besproken, waarbij nog wel enige knelpunten naar voren kwamen waar omwonenden en het aanliggend landbouwgebied in de toekomst tegenaan…

Vragen over het provinciaal windbeleid (update met antwoorden)

https://buitengewoonleefbaar.nl/wp-content/uploads/speaker/post-2163.mp3?cb=1693679637.mp3 De Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben in hun vergadering van 18 juli 2023 besloten om het voorgenomen windbeleid vast te stellen. De Provincie wijst vier locaties aan die mogelijk gebruikt kunnen worden als grootschalig…

BGL zoekt een secretaris voor het bestuur

BGL Steenwijkerland is een lokale politieke partij, die zijn wortels heeft in het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland. De partij zet zich speciaal in voor het behoud van de leefbaarheid in de kernen van Steenwijkerland…

Waterschapsverkiezingen op 15 maart

https://buitengewoonleefbaar.nl/wp-content/uploads/speaker/post-2134.mp3?cb=1678608105.mp3 Op woensdag 15 maart 2023 zijn in Nederland de provinciale staten verkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Waterschappen zijn in Nederland een belangrijk bestuursorgaan. Zeker in onze waterrijke gemeente en de vele uitdagingen die als gevolg…

Schriftelijke vragen over de subsidie op Chinees riet voor dakbedekking

https://buitengewoonleefbaar.nl/wp-content/uploads/speaker/post-2122.mp3?cb=1677954915.mp3 In het Nederlandse vakblad voor Nederlandse riettelers is aangegeven dat er een subsidieregel is ingesteld vanuit het Rijk voor Chinees riet ter hoogte van 30 Euro subsidie per m2. Dit vanwege de aangetoonde isolatiewaarde.…

Informatieavond over de Gieterse Polder druk bezocht

https://buitengewoonleefbaar.nl/wp-content/uploads/speaker/post-2117.mp3?cb=1677523100.mp3 De informatieavond over de Gieterse Polder van donderdag 16 februari is druk bezocht. De avond is door Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland in gezamenlijkheid georganiseerd. De belangstelling was groot, er waren…

Nieuwe wet regelt subsidie voor lokale politieke partijen

https://buitengewoonleefbaar.nl/wp-content/uploads/speaker/post-2109.mp3?cb=1671897347.mp3 Op 22 december jl. publiceerde de overheid het wetsvoorstel ‘Wet op de politieke partijen’, een combinatie van de bestaande regels met nieuwe regels. Deze wet is bedoeld om de onafhankelijke positie van politieke partijen…

Motie: Geen toekomst voor wolf in Steenwijkerland

https://buitengewoonleefbaar.nl/wp-content/uploads/speaker/post-2102.mp3?cb=1668543919.mp3 Tijdens de begrotingsvergadering op 2 november jl. heeft BGL samen met CPB een motie ingediend over de toekomst van de wolf in Steenwijkerland. De populatie wolven heeft zich snel uitgebreid sinds deze zich in…