Ingrid ten Berge – Op de Weegh neemt afscheid als raadslid

Tot onze spijt moeten we meedelen dat ons raadslid Ingrid ten Berge –  Op de Weegh heeft besloten haar raadslidmaatschap te beëindigen. Privé-omstandigheden in combinatie met het (raads)werk maken het helaas niet meer mogelijk om het raadslidmaatschap goed en voor de volle 100% uit te kunnen oefenen. Een begrijpelijk besluit.

Ingrid heeft zich met veel plezier en toewijding ingezet voor Steenwijkerland met name op het gebied van het sociaal domein. Jeugd, ouderen, armoede en eenzaamheid maar ook het middelengebruik lagen Ingrid nauw aan haar hart.  Gelukkig wil ze op afstand mee blijven denken en kennis en ervaring blijven delen binnen BGL.

De griffie pakt het verdere proces op. Het vervolg is dat de griffie de eerstvolgende op de kieslijst van BGL gaat benaderen. Deze persoon heeft bedenktijd en laat weten of hij/zij raadslid wil worden. Lukt dat niet dan wordt de daaropvolgende benaderd. Wij hopen dat dit vlot verloopt en dat we zo snel mogelijk een nieuw raadslid kunnen voorstellen. Er zal afscheid genomen worden van Ingrid in de raadsvergadering van waarschijnlijk mei (of juni). Dan hopen we ook dat de opvolger geïnstalleerd kan worden.

Ingrid wil iedereen bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen in haar. BGL bedankt Ingrid voor haar inzet en energie tijdens haar raadslidmaatschap.