Schriftelijke vragen over afkoppeling regenwater

Het afkoppelen van regenwater van het riool is volgens BGL een effectieve zaak waar ook controle op moet plaatsvinden. In bepaalde (buiten)gebieden van onze gemeente wordt de controle echter wel erg vaak uitgeoefend. Deze gebieden zijn voor de derde keer gecontroleerd door een extern bedrijf “Rioolzorg” te Waalwijk binnen een tijdsbestek van om en nabij 3 jaar. De eigenaren van deze percelen zijn erg verbaasd over deze gang van zaken, ook de uitvoerende mensen vonden dit vreemd. Dat komt het vertrouwen niet ten goede.

De fractie van BGL heeft de volgende vragen:

  1. Is het College bekend dat er in korte tijd zo vaak wordt gecontroleerd in bepaalde gebieden?
  2. Wat is de aanleiding om deze controle op afkoppeling van regenwater in bepaalde gebieden zo vaak uit te voeren?
  3. Wat is het resultaat van de 1e, 2e en 3e controle en hoeveel vooruitgang is er geboekt?
  4. Wat zijn de kosten van de 1e, 2e en de 3e controle en heeft er een aanbesteding plaats gevonden?
  5. Hebben de plaatselijke bedrijven ook de mogelijkheid gehad om deze controles uit te voeren?