Nieuw raadslid BGL

Zoals eerder aangegeven, heeft Ingrid aangegeven te stoppen met haar raadslidmaatschap voor BGL. De procedure voor vervanging is vervolgd en wij kunnen u meedelen dat Gert Stam uit Belt-Schutsloot namens BGL zitting gaat nemen in de gemeenteraad.

Er wordt in de aankomende raadsvergadering van 28 mei a.s. afscheid genomen van Ingrid als raadslid. In dezelfde vergadering zal Gert geïnstalleerd worden. Het afscheid en installatie staan gepland aan het begin van de vergadering. Het is een openbare vergadering dus u bent van harte welkom op de publieke tribune. De vergadering begint om 19.30 uur. De vergadering kan ook live gevolgd worden via RTV SLOS of de site van de gemeenteraad. Via onderstaande link treft u de stukken aan voor deze vergadering en daaronder een link naar de toekomstige uitzending op 28 mei a.s.

https://steenwijkerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/a6ff363d-8b5d-497b-ac51-66d48c01f015

https://channel.royalcast.com/steenwijkerland/#!/gemeentesteenwijkerland/20240528_1

Met respect voor haar keuze om te stoppen, vinden wij het positief dat er met Gert snel een vervanger is gevonden. Wij bedanken Ingrid nogmaals voor haar inzet en wensen Gert veel succes met zijn raadslidmaatschap voor BGL.