Geen categorie

Geen categorie

Bezoek EMCO Emmen

Op vrijdag 14 februari hebben Ina Haveman en Richard Keizer een bezoek gebracht aan EMCO in Emmen. EMCO is te vergelijken met de Noord West groep in Steenwijkerland, alleen dan vele malen groter. Het was…

Windenergie in Steenwijkerland

De wereld veranderd en dat vraagt dat we mee gaan met de tijd. De regering heeft het Klimaatakkoord ondertekend en dat is niet vrijblijvend. In de voorbereiding op nadere acties wordt van gemeenten gevraagd via…

BGL bezoekt infoavond Zonnepark in Onna

Op woensdag 29 januari hebben Helmich Ruitenberg, Richard Keizer en Ina Haveman de informatieavond betreffende het Zonnepark in Onna bezocht. De avond had een beladen karakter, men voelde zich overrompeld. Een heldere en open communicatie…

Bijeenkomst Steenergie

Afgelopen donderdag, 16 januari, waren Helmich Ruitenberg en Jeannette Top bij een bijeenkomst van Steenergie in Huis ten Wolde. Steenergie is een coöperatie van ondernemers en burgers uit Steenwijkerland voor Steenwijkerlanders. Met de komst van…

Vragen aan het college over duurzaam varen

Afgelopen jaar is er bij Ossenzijl een mooi nieuw recreatiepark “de Waterstaete Ossenzijl” verrezen. Het is een park aan de rand van nationaal park Weerribben Wieden met fraaie villa’s aan het water. Nu blijkt dat…

Evaluerende vragen aan het college rond aanleg glasvezel

BuitenGewoon Leefbaar heeft vragen gesteld aan het college over het proces rond de aanleg van glasvezel in Steenwijkerland. Het kan niemand zijn ontgaan dat het proces rond de aanleg van het voor de inwoners van Steenwijkerland…

“Vrouwen in politiek en bestuur” bezocht door BGL

Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was op maandag 16 december een netwerkevent “vrouwen in politiek en bestuur” georganiseerd in Amersfoort. Jeannette en Ina hebben deze middag bezocht. Deze middag had als doel…

BuitenGewoon Leefbaar over de meerjarenbegroting

Nederland loopt met 18 miljoen mensen met evenzovele wensen t.a.v. wonen, werken en recreëren tegen grenzen aan. Niet alles kan! Maar vanuit verschillende perspectieven en belangen wordt verschillend gedacht over welke grenzen het gaat, wat…

Kernenbezoek Paasloo, Oldemarkt en Ossenzijl

Op donderdag 14 november bezoekt BGL de kernen Paasloo, Oldemarkt en Ossenzijl in het kader van de BGL kernenbezoeken. BGL vindt het belangrijk om in contact te staan met de inwoners van Steenwijkerland en te…

Kernenbezoek Wanneperveen, Sint Jansklooster en Vollenhove

Op donderdag 10 oktober bezoekt BGL de kernen Wanneperveen, Sint Jansklooster en Vollenhove in het kader van de BGL kernenbezoeken. BGL vindt het belangrijk om in contact te staan met de inwoners van Steenwijkerland en…
Menu