Geen categorie

Geen categorie

Nieuw raadslid BGL

https://buitengewoonleefbaar.nl/wp-content/uploads/speaker/post-2233.mp3?cb=1716663082.mp3 Zoals eerder aangegeven, heeft Ingrid aangegeven te stoppen met haar raadslidmaatschap voor BGL. De procedure voor vervanging is vervolgd en wij kunnen u meedelen dat Gert Stam uit Belt-Schutsloot namens BGL zitting gaat nemen…

Ingrid ten Berge – Op de Weegh neemt afscheid als raadslid

https://buitengewoonleefbaar.nl/wp-content/uploads/speaker/post-2217.mp3?cb=1714674340.mp3 Tot onze spijt moeten we meedelen dat ons raadslid Ingrid ten Berge –  Op de Weegh heeft besloten haar raadslidmaatschap te beëindigen. Privé-omstandigheden in combinatie met het (raads)werk maken het helaas niet meer mogelijk…
Zaal gevuld met mensen

BGL organiseert succesvolle thema-avond over alcohol en drugs in Steenwijkerland

https://buitengewoonleefbaar.nl/wp-content/uploads/speaker/post-2211.mp3?cb=1713201969.mp3 Op donderdag 11 april organiseerde BuitenGewoon Leefbaar de thema-avond “Wat speelt er in Steenwijkerland” over drugs- en alcoholgebruik in de gemeente. De goed bezochte avond had als doel bewustwording creëren en de taboes weghalen.…

Schriftelijke vragen over afkoppeling regenwater

https://buitengewoonleefbaar.nl/wp-content/uploads/speaker/post-2203.mp3?cb=1710599189.mp3 Het afkoppelen van regenwater van het riool is volgens BGL een effectieve zaak waar ook controle op moet plaatsvinden. In bepaalde (buiten)gebieden van onze gemeente wordt de controle echter wel erg vaak uitgeoefend. Deze…

Thema-avond middelengebruik

https://buitengewoonleefbaar.nl/wp-content/uploads/speaker/post-2197.mp3?cb=1709493090.mp3 De fractie van BuitenGewoon Leefbaar organiseert op donderdag 11 april een thema-avond over middelengebruik. In de Burght in Vollenhove wordt u tijdens deze informatieve avond bijgepraat over wat er speelt in Steenwijkerland op het…

Provinciaal Inpassingsplan De Wieden 2: Zienswijze en Politieke Markt

https://buitengewoonleefbaar.nl/wp-content/uploads/speaker/post-2189.mp3?cb=1703857551.mp3 In de Politieke Markt van 12 december is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) de Wieden 2 besproken, waarbij nog wel enige knelpunten naar voren kwamen waar omwonenden en het aanliggend landbouwgebied in de toekomst tegenaan…

Vragen over het provinciaal windbeleid (update met antwoorden)

https://buitengewoonleefbaar.nl/wp-content/uploads/speaker/post-2163.mp3?cb=1693679637.mp3 De Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben in hun vergadering van 18 juli 2023 besloten om het voorgenomen windbeleid vast te stellen. De Provincie wijst vier locaties aan die mogelijk gebruikt kunnen worden als grootschalig…

BGL zoekt een secretaris voor het bestuur

BGL Steenwijkerland is een lokale politieke partij, die zijn wortels heeft in het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland. De partij zet zich speciaal in voor het behoud van de leefbaarheid in de kernen van Steenwijkerland…

Waterschapsverkiezingen op 15 maart

https://buitengewoonleefbaar.nl/wp-content/uploads/speaker/post-2134.mp3?cb=1678608105.mp3 Op woensdag 15 maart 2023 zijn in Nederland de provinciale staten verkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Waterschappen zijn in Nederland een belangrijk bestuursorgaan. Zeker in onze waterrijke gemeente en de vele uitdagingen die als gevolg…