Geen categorie

Geen categorie

Vragen aan het college over de subsidieregeling

Helmich Ruitenberg heeft namens de fractie van BGL vragen gesteld aan het college over de subsidieregeling. Eind april 2021 heeft het college de subsidie stimuleren vitaliteit binnenstad Steenwijk 2021 vastgesteld. Zoals de fractie van BGL heeft…

BGL in gesprek met de directie van de bibliotheek

Naar aanleiding van de recente berichtgeving over het sluiten van drie vestigingen van de bibliotheek hebben een aantal leden van de BGL fractie gisteravond een gesprek gehad met de directie van de bibliotheek. Voor BGL…

Motie vreemd aan de orde over huishoudelijke hulp WMO

Namens BGL heeft fractielid Ina Haveman een motie vreemd aan de orde ingediend betreffende de Huishoudelijke Hulp WMO. Deze is met een meerderheid van de stemmen aangenomen. Voor BGL is het belangrijk dat er geen…

Verklaring van geen bedenkingen voor zonnepark Eeserwold

De gemeente Steenwijkerland staat voor een grote opgave met de RES. Tijdens de raadsvergadering lag ons de vraag voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het zonnepark Eeserwold. In de raad…

Amendement huisvesting voortgezet onderwijs

Voor ligt een voor het VO onderwijs in Steenwijkerland belangrijk besluit. In de politieke markt van vorige week zijn vele invalshoeken gepresenteerd en zijn er stevige discussies geweest en vragen gesteld ook vanuit BGL. We…

BGL over de huisvesting van het voortgezet onderwijs

Fractievoorzitter André Bus heeft namens BGL gesproken over de huisvesting van het voortgezet onderwijs. Lees in dit artikel onze standpunten. In het Investering Huisvestingonderwijs Plan (IHP) van 2018 (Ruimte voor Talent) is aangegeven dat: Gemeente…

Vragen over het opzeggen van de bibliotheek in MFC Hoogthij

BGL vindt leefbaarheid en ontwikkeling in de kernen erg belangrijk, daar maakt een bibliotheek locatie een belangrijke onderdeel van uit. Daarom heeft Bennie Daan namens de fractie van BGL vragen gesteld over het opzeggen van…

BGL over de bestemmingsplanwijziging Tuk

De voorliggende bestemmingsplanwijziging in Tuk betreft een lastig dossier dat al enige jaren loopt. Over het proces is veel gezegd maar inhoudelijk wordt van ons een besluit gevraagd. In de Politieke Markt van afgelopen dinsdag…

Vragen over een vaccinatielocatie in Steenwijkerland

De COVID pandemie heeft ons land al een jaar in zijn greep. Covid-19 is een naar virus waar mensen ernstig ziek van kunnen worden of overlijden. Vanwege de hoge besmettelijkheid heeft het virus een ongekende…
Menu