Geen categorie

Geen categorie

Vragen over de situatie in de Woldschool

Bennie Daan heeft namens de fractie van BGL vragen gesteld over de huidige situatie in de Woldschool in Steenwijkerwold. In de kernen in Steenwijkerland is woningbouw het gesprek van de dag, veel jeugd geeft aan…

Bijdrage BGL voor de programmabegroting 2022-2025

BGL wil  het College en de ambtelijke uitvoerders bedanken voor de goede leesbaarheid van voorliggende programmabegroting. De begrotingsvooruitzichten van vorig jaar waren slecht. Met het “Hernieuwd Perspectief” is hier goed op ingespeeld. Het is prettig…

Motie gemeentelijke duurzaamheidslening unaniem aangenomen

BGL staat positief tegenover de verduurzaming van verlichting op sportvelden. Het draagt enerzijds bij aan onze duurzaamheidsambitie en bespaart de club energiekosten. Uit de stukken blijkt dat d’Olde Veste een oplossing heeft gevonden in overleg…

Richard Keizer in Raad & Werk van VNG magazine

BGL raadslid Richard Keizer is onlangs verschenen in het magazine van VNG in de rubriek Raad & Werk. Hierin vertelt Richard kort over zijn werk in de evenementenbranche en zijn raadswerk in Steenwijkerland. Het volledige…

Provinciaal inpassingsplan Noordmanen

Helmich Ruitenberg heeft namens BGL gesproken over het provinciaal inpassingsplan (PIP) Noordmanen. In 2017 is het Beheersplan Wieden en Weerribben door de provinciale Staten van Overijssel vastgesteld. Door het versterken en herstel natuur wordt er…

Verbouw ontmoeting in Eesveen tot Dorpshuis

Op 6 juli heeft Bennie Daan namens BGL gesproken over het agendapunt krediet verbouw de Ontmoeting in Eesveen tot dorpshuis. Door de zorgelijke vooruitzichten, kon het verzoek tot krediet voor de verbouw van de Ontmoeting…

Antje Doorenspleet erelid van BuitenGewoon Leefbaar

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van BuitenGewoon Leefbaar werd oud-raadslid Antje Doorenspleet door het bestuur in het zonnetje gezet. Er zijn op deze avond lovende woorden gesproken over Antje, door het aanwezige bestuur, de BGL fractie…

André Bus lijsttrekker van BuitenGewoon Leefbaar

Op de algemene ledenvergadering van 1 juli jl. is André Bus door de leden van BuitenGewoon Leefbaar uitgeroepen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. André Bus is sinds 2014 raadslid voor de partij en…

Perspectiefnota 2021-2025

Wij starten met de complimenten voor de integrale wijze waarop in deze PPN het financiële overzicht is gekoppeld aan de beleidsdoelen. Dat levert een helder overzicht op. We hebben door COVID een nare periode achter…
Menu