Waterschapsverkiezingen op 15 maart

Op woensdag 15 maart 2023 zijn in Nederland de provinciale staten verkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Waterschappen zijn in Nederland een belangrijk bestuursorgaan. Zeker in onze waterrijke gemeente en de vele uitdagingen die als gevolg van klimaatverandering op ons afkomen.

BGL is sinds 2019 betrokken bij de waterschapsverkiezingen van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit doen we in een samenwerkingsverband tussen lokale gemeentelijke partijen onder de naam: Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel, lijst 4. Bij de oprichting van de Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel zijn ook leden van BGL betrokken geweest. In positieve zin viel op dat de vele lokale partijen grotendeels vanuit dezelfde grondhouding keken naar de taken van het waterschap en het belang lokale partijen hierover tijdig te betrekken.

De afgelopen verkiezingsperiode zijn we met drie zetels in het algemeen bestuur van het waterschap vertegenwoordigd geweest. Dit biedt ons als BGL de kans om belangrijke punten in te brengen en ons geluid te laten horen via onze leden in het algemeen bestuur.

In de eerste periode is er vanuit onze partij vooral gefocust op de inhoudelijke vraagstukken die in het waterschapsbestuur aan bod kwamen. Voor de komende vier jaar is de uitdaging om de samenwerking tussen lokale partijen op het gebied van waterbeheer te versterken. Wij zien daar goede mogelijkheden en willen graag verder bouwen aan die  samenwerking.

De afgelopen periode zijn André Bus, Erik Dahmen en Helmich Ruitenberg benaderd om op de kandidatenlijst te komen voor Gemeentebelangen Drenthe Overijssel. Erik Dahmen staat op een verkiesbare positie, hij staat op plaats 3. André Bus en Helmich Ruitenberg zijn lijstduwers. De kandidatencommissie van Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel heeft bewust gekozen om geen raadsleden op de verkiesbare posities te zetten. Beide functies zijn lastig te combineren.

Met Erik Dahmen hebben wij een BGL’er die zich actief met het waterschap gaat bemoeien. Voor ons zullen de lijntjes met Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel kleiner worden. We houden als bestuur en fractie voortdurend overleg met Erik om te zorgen dat de BGL standpunten en het belang van water in de kernen en de belangen van Steenwijkerland goed worden ingebracht in het bestuur van het waterschap.

Hieronder zullen de drie BGL’ers die op de kandidatenlijst komen te staan hun beweegredenen om op de lijst te staan nog even toelichten.

Erik Dahmen

Erik Dahmen, 54 jaar, 29 jaar getrouwd met Anita en trotse vader van dochter Romi. Anita werkt op de operatiekamer als OK assistente chirurgie en personele planner in de Isala klinieken Zwolle en Meppel. Romi studeert forensic science en is op dit moment bezig met een minor in Leiden. Ik ben in Roermond (Limburg) geboren en op 20 jarige leeftijd naar Vollenhove verhuisd.

We wonen in Vollenhove, in de kop van Overijssel tegen nationaal park Weerribben-Wieden met ruim 10.000 hectare het grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa. Ik ben bij het Deltion College werkzaam als senior docent elektrotechniek in team Installeren. Hier geef ik lessen, begeleid monteurs elektrotechnische installaties van alle leeftijden en heb veel taken zoals onderwijsontwikkeling, inspectie kaders, energietransitie, samenwerking met andere ROC’s in binnen en buitenland, VMBO’s, Windesheim etc.

Voor BuitenGewoon Leefbaar Steenwijkerland ben ik Raadslid en Wethouder geweest en daarna zo’n 6 jaar bestuurslid. In 2019 ben ik betrokken geraakt bij Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel en stond bij de vorige verkiezingen al op de kieslijst.

We komen elke dag met water in aanraking. Schoon drinkwater, afvalwater, regen, recreatief water om in te zwemmen of in te varen. In stedelijke gebieden moeten we zorgen dat al het water op een efficiënte manier wordt afgevoerd en in het buitengebied en in de natuur wordt water gereguleerd en op peil gehouden. Schoon drinkwater is een primaire levensbehoefte en een goede verdeling is van groot belang.

Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel is er voor de belangen van alle inwoners van de 14 aangesloten gemeenten en daar wil graag aan bijdragen. Of in het algemeen bestuur of via de steunfractie.

André Bus

André Bus, 58 jaar oud. Getrouwd met Tanja, twee kinderen. Wij wonen sinds 2000 in Paasloo in het huis van de opa van Tanja met veel plezier.

Ik ben opgeleid als Technisch Planoloog en afgestudeerd op het thema integraal waterbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1999 ben ik als docent onderzoeker voor Saxion werkzaam binnen het domein van de ruimtelijke ordening. 

In 2019 betrokken geweest bij de oprichting van gemeentebelangen Drenthe~Overijssel en overtuigd dat het belangrijk is de ontwikkelingen op gebied van waterbeheer actief te volgen met oog op het belang van de inwoners van Steenwijkerland en het stroomgebied van ons  waterschap Drents Overijsselse Delta.

Als fractievoorzitter van een lokale partij heb ik mij beschikbaar gesteld als lijstduwer. Het belang van goed waterbeheer wordt nog wel eens onderschat terwijl de consequenties in een waterrijke regio groot kunnen zijn voor ons als inwoners. Ik draag graag bij aan het verbeteren van de kennis over het belang van water in onze regio.

Helmich Ruitenberg

Als BGL en fractielid heb ik mij beschikbaar gesteld als lijstduwer voor de lijst Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel. Voor mij als agrarische ondernemer is het belangrijk dat er goed met waterbeheer wordt omgegaan. Om verdroging tegen te gaan moet er voldoende water vast gehouden worden, bij gronden die snel verzadigbaar raken en onbegaanbaar worden op het juiste moment het water af te voeren. De Landbouw en Natuur zullen een evenwicht moeten vinden in dit proces.