“Vrouwen in politiek en bestuur” bezocht door BGL

Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was op maandag 16 december een netwerkevent “vrouwen in politiek en bestuur” georganiseerd in Amersfoort. Jeannette en Ina hebben deze middag bezocht.
Deze middag had als doel het vrouwennetwerk op bestuurlijk niveau uit te breiden. Een opgave die in de kinderschoenen staat.
Verschillende handvatten zijn aangereikt om meer ondersteuning en expertise te krijgen om je politieke carrière als vrouw te kunnen waarborgen.

Jeannette en Ina bij het netwerkevent “vrouwen in politiek en bestuur”