Vragen over het opzeggen van de bibliotheek in MFC Hoogthij

BGL vindt leefbaarheid en ontwikkeling in de kernen erg belangrijk, daar maakt een bibliotheek locatie een belangrijke onderdeel van uit. Daarom heeft Bennie Daan namens de fractie van BGL vragen gesteld over het opzeggen van de bibliotheek in MFC Hoogthij in Steenwijkerwold.

Een bibliotheek is een belangrijk onderdeel voor de leefbaarheid in een dorp als Steenwijkerwold. Nu blijkt dat de bibliotheek de plannen heeft om de locatie in MFC Hoogthij te gaan opzeggen. De bibliotheek in MFC Hoogthij fungeert ook als een sociale ontmoetingsplaats zoals dit voor meerdere kernen geldt, voor MFC Hoogthij betekent het verdwijnen van de inpandige bibliotheek een financiële aderlating.

De bibliotheek is belangrijk voor de ontwikkeling van de leesvaardigheid voor de  jeugd, voor de leefbaarheid in een dorp en een social ontmoetingsplaats voor ouderen.
Jaren geleden zou de bibliotheek ook al verdwijnen uit Steenwijkerwold, het dorp kwam in opstand, en in plaats van verdwijnen is toen de bibliotheek verhuisd naar MFC Hoogthij
Als de bibliotheek nu weer verdwijnt, verdwijnt dus weer een stuk leefbaarheid uit het dorp.

De BGL fractie heeft de volgende vragen aan het college.

  1. Is het college op de hoogte van deze ontwikkeling dat de bibliotheek de locatie MFC Hoogthij gaat opzeggen?
  2. Speelt dit in meer plaatsen in Steenwijkerland?
  3. Vindt het college leefbaarheid en ontwikkeling ook belangrijk in een kern?
  4. Is het college bereid om met het bestuur van de van de bibliotheek in onderhandeling te gaan over het besluit van de bibliotheek en te proberen de leefbaarheid van de kernen te waarborgen?
  5. En is het college bereid met het bestuur van MFC Hoogthij in gesprek te gaan over de impact wat dit besluit doet met financiële situatie en met de leegstand van de ruimte in MFC Hoogthij?