Vragen over het onderhoud van drie bruggen aan de Bramen

Namens de fractie van BGL heeft Tinus Holterman vragen gesteld aan het College over het onderhoud van drie bruggen aan de Bramen in Giethoorn. De Bramen is een doorgaande weg die drie kernen/dorpen met elkaar verbind en waar veel gebruik van wordt gemaakt. BGL heeft geconstateerd dat het onderhoud van de drie bruggen aan de Bramen dermate slecht is dat wij ons afvragen of de veiligheid hier niet in het geding is.

BGL heeft een aantal vragen hierover:

  1. Kunt u aangeven wanneer de drie bruggen voor het laatst zijn gecontroleerd op veiligheid?
  2. Vind u ook dat de huidige situatie zo spoedig mogelijk moet worden aangepakt?
  3. Kunt u aangeven wanneer u hier actie op in gaat zetten?
  4. Kunt u aangeven wanneer deze bruggen worden vervangen?
  5. Is hiervoor al ruimte in de begroting opgenomen?