Vragen over de situatie in de Woldschool

Bennie Daan heeft namens de fractie van BGL vragen gesteld over de huidige situatie in de Woldschool in Steenwijkerwold. In de kernen in Steenwijkerland is woningbouw het gesprek van de dag, veel jeugd geeft aan graag in hun eigen kern te willen blijven wonen. Iedereen heeft recht op een woning en BGL vindt het belangrijk dat, met oog op de leefbaarheid in een dorp, de jeugd die dat graag wil een woning kan vinden. Die mogelijkheid is op dit moment zeer beperkt, de vraag is groter dan het aanbod.

We zijn blij dat de woonagenda steeds meer vorm krijgt en dat er plannen liggen voor het bouwen in de kernen van Steenwijkerland. BGL staat voor de volle honderd procent achter de uitspraak van de wethouder dat bij vrijkomende gemeentelijke gebouwen in Steenwijkerland gekeken wordt naar de mogelijkheid voor woningbouw en realiseren van sociale huurwoningen. Voor de onlangs gesloten Woldschool in Steenwijkerwold is door de wethouder aangeven dat deze locatie in beeld is voor het ontwikkelen van woningen, waaronder sociale huurwoningen. Daar zijn we blij mee. De vraag naar sociale huurwoningen in Steenwijkerwold is namelijk een belangrijk thema in de recent opgestelde dorpsvisie van Steenwijkerwold. Momenteel zijn er kunstenaars ondergebracht in de Woldschool die eerder Pand 10 in Steenwijk moesten verlaten. Ze hebben de mogelijkheid om daar te werken en er wonen in de Woldschool momenteel drie kunstenaars.

We hebben als BGL navraag gedaan bij de wethouder wat hier de bedoeling van is. Door de wethouder is aangegeven dat het hier om een tijdelijke oplossing gaat voor betrokkenen. Graag willen wij van de wethouder horen wat hij precies onder tijdelijk verstaat. Op zich is BGL niet tegen het tijdelijk gebruik van de Woldschool voor andere doeleinden in afwachting van nieuwbouwplannen. Maar kan de wethouder aangeven op welke termijn het onderzoek naar de realisatie voor sociale woningbouw op de locatie van de Woldschool afgerond wordt? Wanneer kan er concreet met de realisatie worden begonnen? Uiteraard is het dan ook wenselijk om te kijken hoe de toekomst van de kunstenaars er uit gaat zien. Waar kunnen zij terecht?