Vragen aan het College over zonnepark Onna

Tomorrow Solar Energy (TSE) heeft op 12 februari 2020 geen definitieve aanvraag voor de aanleg van het zonnepark in Onna ingediend, deze datum was de deadline voor de aanvraag. Echter op 10 februari 2020 heeft TSE een verzoek gedaan om de termijn van 6 maanden te verlengen. De gemeente heeft dat verzoek afgewezen, TSE heeft ruim de tijd gehad om na de eerste aanvraag begin juli 2019 een definitieve aanvraag in te dienen. Formeel is deze aanvraag van TSE buiten behandeling gesteld.

Enige tijd geleden heeft TSE de benodigde capaciteit voor teruglevering op het energienet gereserveerd. Naar aanleiding van de eerder aangegeven problemen en gestelde vragen door BGL op 09-09-2019 aan het college met als onderwerp; Schaarste op het Net, zou het goed zijn dat deze reserveringscapaciteit op het net teruggegeven zou worden aan het gebied.

Wil Steenwijkerland op redelijke korte termijn meer zon op daken realiseren, veel aanvragen liggen er, dan is een verzoek aan de netbeheerder om de reservering in te trekken op zijn plaats.

De BGL fractie heeft de volgende vragen;

  1. Is het College op de hoogte van de verlopen aanvraag van TSE?
  2. Is het College bereid om zich in te spannen de gereserveerde capaciteit van TSE voor zonnepark Onna bij de netbeheerders terug te laten vloeien naar de plaatselijk inwoners van Steenwijkerland.
  3. Is het College bereid om deze problematiek bij de Provincie Overijssel en de Nederlandse Overheid(minister) neer te leggen?
  4. Wil het College de raad volledig op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij de eventuele nieuwe aanvraag van een zonnepark bij Onna en de correspondentie met netbeheerders, provincie en de Overheid.