Vragen aan het college over duurzaam varen

Afgelopen jaar is er bij Ossenzijl een mooi nieuw recreatiepark “de Waterstaete Ossenzijl” verrezen. Het is een park aan de rand van nationaal park Weerribben Wieden met fraaie villa’s aan het water. Nu blijkt dat bij elke villa een boot/sloep is gestationeerd met een explosie motor, in totaal 60 stuks.

Als de BGL fractie het concept visie op toerisme en recreatie Weerribben-Wieden 2025 leest, dan staat daar beschreven dat de bezoekers slim en duurzaam door het gebied wil geleiden. In plaats van explosie motoren zou het duurzamer zijn geweest om er elektrische motoren toe te passen. Dat sluit beter aan op die visie, veroorzaakt minder geluidsoverlast en beperkt de CO2 uitstoot.

De BGL fractie heeft de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de uitbreiding van 60 explosie boten/sloepen die door de Weerribben en de Wieden varen, afkomstig van het nieuwe recreatiepark?

2. Kunnen er kaders worden opgesteld om bij volgende aanvragen van vakantie/recreatieparken er voor te zorgen dat alleen elektrisch aangedreven boten/sloepen mogelijk zijn?

3. Zodat vooruitlopend op de plannen van bijvoorbeeld “Het European Wetland Center Ossenzijl” vroegtijdig met de ontwikkelaars in gesprek te gaan om vast te leggen dat er geen ruimte is voor uitbreiding van boten en sloepen met explosiemotoren.