Vragen aan het College over de N333

Namens de fractie van BGL heeft Helmich Ruitenberg vragen gesteld aan het College over de N333 bij Steenwijk. Op de provinciale weg N333 is ter hoogte van de kruising met de N334 een voet- en fietsoversteekplaats. Het fietsende verkeer dat vanuit Giethoorn komt en richting Blokzijl gaat, moet van deze oversteekplaats gebruik maken. In de afgelopen tijd zijn er veel aanrijdingen geweest waar fietsers en/of voetgangers bij betrokken waren en op zondag 26 april j.l. helaas een ongeluk met dodelijke afloop. De N333 maximale toegestane snelheid is op dit stuk 80 km/h, maar doordat het verkeer ook van de Heerenbrug komt maakt het de verkeerssituatie nog lastiger.

De BGL fractie heeft de volgende vragen:

  1. Is het College op de hoogte van de gevaarlijke oversteekplaats en de ongevallen die er plaats vinden?
  2. Is het College bereid om de cijfers over het aantal ongevallen op deze oversteekplaats op te vragen van de politie en zo nodig te delen met de raad?
  3. Omdat het een provinciale weg betreft, wil het College dan deze gevaarlijke situatie bij de Provincie Overijssel onder de aandacht brengen en vragen om doelmatige maatregelen te nemen?