Verklaring van geen bedenkingen voor zonnepark Eeserwold

De gemeente Steenwijkerland staat voor een grote opgave met de RES. Tijdens de raadsvergadering lag ons de vraag voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het zonnepark Eeserwold. In de raad is ook het beleidskader “ruimte voor zonnepanelen op land” vastgesteld, waarbij we gaan voor 406 T Joules.
Wij, als BGL, willen dat ook graag realiseren. Maar gelukkig hoeft dat morgen nog niet klaar.

Voor de aanleg van zo’n groot zonnepark als dat bij Eeserwold moet vanuit de omgeving voldoende draagvlak zijn, iets dat voor BGL erg belangrijk is. Wij realiseren ons echter wel dat draagvlak van 100% een utopie is. Het draagvlak was, zoals aangegeven in de Politieke Markt, nog geen 100%. Daarom zijn wij in gesprek gegaan met de omwonenden.
We kwamen in deze gesprekken tot de conclusie dat de informatie over het project, zoals die vanaf het begin gegeven is, verschillende bewoners op het verkeerde been heeft gezet wat betreft de locatie van het zonnepark. Een verwarring die BGL zeer betreurt.

Dat is iets wat BGL een zeer slechte zaak vindt. Er is aangegeven dat het zonnepark bijna tegen de weg de Wulpen gesitueerd zou worden.
Maar de werkelijkheid is een heel ander plaatje, het komt namelijk ontzettend dicht op de woning aan de Landgoedallee, ongeveer 20 meter van de erfgrens van de bewoners.
Daarmee komt het zonnepark dus ook erg dicht op de andere woningen van Eeserwold te liggen en begrijpt BGL dat de bewoners dan geen draagvlak kunnen opbrengen voor de aanleg van dit park. Kan de wethouder aangeven hoe deze verwarring is ontstaan?

Maar je hebt niet alleen met de bewoners van Eeserwold te maken, ook de bewoners van de Eesveenseweg hebben grote problemen met de aanleg en de locatie van het zonnepark.
Omdat de polder lager ligt dan de omgeving kijken deze omwonenden constant op de zonnepanelen, wat zorgt voor erg veel schitteringen. En ook daar komen de zonnepanelen erg dicht op de woningen, net aan de andere kant van de Eesveensweg. Ook van deze kant is er dus totaal geen draagvlak.

Wat betreft de participatie van het project is er in het begin ook erg slecht gecommuniceerd, maar in de stukken lezen wij dat dit later wel goed is opgepakt door Groenleven.
Helaas zijn de bevindingen van de omwonenden een heel ander verhaal en heeft Groenleven hier misschien wel kansen laten liggen.
BGL vindt het punt participatie in ieder geval zwaar wegen in dit project.

In het stuk staat ook dat Groenleven de omwonenden wil laten participeren en een postcoderoos wil gaan opstellen.
In gesprekken die Groenleven heeft gevoerd hebben zij aangegeven dat het in het bestaande bos zou komen, maar zij zijn er later weer op teruggekomen. Het zou daar niet kunnen vanwege de aanwezigheid van “beestjes”. Waar praten we dan over? De dassenburcht met hun inwoners? Deze zijn waarschijnlijk ook niet blij met een zonnepark.
Is de wethouder hier ook van op de hoogte gesteld?

Tijdens het inspreken van de politieke markt kwam ook een voorstel naar voren van zonnepanelen langs de A32. We weten dat wij hier als Raad niet over gaan, maar vinden wel dat de hogere overheden hierin een rol kunnen spelen. Als voorbeeld de A32, waar sprake is dat er geluidsschermen moeten komen. Hier zouden geluidswallen met zonnepanelen een mooi optie zijn!

Bij een traject waar totaal geen draagvlak is, zoals in het geval van het zonnepark bij Eeserwold, heeft BGL wel vraagtekens.
Daarom is de fractie niet meegegaan in het besluit om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.