Thema avond “laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en digitale vaardigheden”

In Nederland zijn naar schatting 1.8 mln. laaggeletterden. In Steenwijkerland wordt dit geraamd op 3500 – 4000 inwoners. Het is voor laaggeletterde mensen moeilijker om goed geïnformeerd te blijven en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving zoals bijvoorbeeld de digitalisering. Dat kan sociale en of economische nadelen met zich meebrengen. Soms gaat het nog verder en kunnen betrokkenen schaamte ervaren als gevolg van vermeend onbegrip uit de omgeving. Hetgeen betekent dat ze bepaalde sociale activiteiten liever mijden. Met andere woorden laaggeletterdheid kan mensen op een achterstand zetten en het zou mooi zijn als wij in Steenwijkerland het aantal laaggeletterden terug kunnen brengen. Dat is geen eenvoudige opgave omdat het vanuit vele invalshoeken kan worden bekeken.

BGL nodigt u graag uit om op donderdagavond 21 maart in de Burght in Vollenhove samen met vertegenwoordigers van tal van organisaties in Steenwijkerland en geïnteresseerde Steenwijkerlanders, in gesprek te gaan om te kijken welke mogelijkheden er zijn om laaggeletterdheid in onze gemeente te verminderen.

Het programma van de avond bestaat uit drie delen. In het eerste deel zullen mevrouw A. Versteeg, taal coördinator Taalpunt, de heer M.T. van den Berg, huisarts te Zwartsluis, de heer H.M. J. Slangen, Elan notaris te Zwartsluis en de heer H. Hilberts, directeur bibliotheek te Steenwijk, de problematiek rond laaggeletterdheid vanuit hun ervaringen toelichten. Dat helpt de aanwezigen om te begrijpen wat laaggeletterdheid betekent voor mensen.
In het tweede deel is het de bedoeling dat de mensen verdeeld over tafels samen met deskundigen aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek gaan om ideeën te verzamelen om de laaggeletterdheid in Steenwijkerland aan te pakken.
In het derde deel leggen we de ideeën die aan de tafels zijn bedacht voor aan het deskundigenpanel en wethouder mevrouw T. Jongman voor feedback.

De avond staat onder leiding van Jeannette Top.

Uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd en wij stellen het op prijs als u zich vooraf per mail opgeeft bij: secretaris@buitengewoonleefbaar.nl