Stiltevaartocht een groot succes!

De door BuitenGewoon Leefbaar Stiltevaartocht is succesvol verlopen!.
Maar liefst 80 mensen kwamen op deze door BuitenGewoon Leefbaar georganiseerde Stiltevaartocht af. Het doel van deze vaartocht was om de gasten bij te praten over de stand van zaken over Lelystad Airport. Dit gebeurde onder een kopje koffie op de nieuwe hybride passagiersboot van rondvaartbedrijf Pieter Jongschaap uit Kalenberg. Een prachtige boot die bovendien ook nog eens rolstoeltoegankelijk is.
André Bus, beoogd fractievoorzitter van BGL en Wim Liesker, een inwoner van dit gebied die expert is op dit dossier en verbonden aan HoogOverijssel gingen met elkaar in gesprek over de consequenties van Lelystad Airport voor onze inwoners in de gemeente Steenwijkerland. De gasten luisterden aandachtig en kregen daarna volop de gelegenheid om vragen te stellen. Hieronder kort een impressie van die middag.
De directe aanleiding voor Wim Liesker om zich aan te sluiten bij HoogOverijssel was het moment toen helder werd dat de vliegroutes op slechts 1.800 meter over onze gemeente zouden gaan vliegen. Dat is ongekend laag en professionals geloofden het aanvankelijk niet. Maar helaas was dit wel de werkelijkheid. Wim Liesker gaf aan, dat als een vliegtuig op 1.800 meter overvliegt je 60 decibellen lawaai hoort. Dat is te vergelijken met een vrachtwagen die op 60 meter voorbij raast. De uitstoot draagt bij aan stikstof depositie wat nadelig is voor de landbouw die onder strikte voorwaarden moet produceren en ook zeer nadelig is voor de natuurwaarden in ons Nationaal Park Weeribben Wieden. André Bus merkte op dat de werkgelegenheid die voorstanders van Lelystad Airport noemen in het niet valt bij de 5.000 banen in de toeristische sector die door het laagvliegen verloren gaan volgens inschatting van de RECRON.
Het uitstel dat nu is bereikt door Leon Aldergeest eveneens verbonden aan HoogOverijssel maakte duidelijk dat de MER procedures op basis waarvan de tweede kamer haar beslissing had genomen niet deugden. Ook was er de nodige kritiek op de gang van zaken rond de Alderstafel en de slechte informatievoorziening naar de gemeenten en hun inwoners over de consequenties. Inmiddels zijn de rekenfouten herzien en is de aangepaste MER voor besluitvorming ingebracht. Maar dat betreft alleen de rekenfouten en niet de beperkte omvang van het studiegebied. Ook werd duidelijk dat de herindeling van het luchtruim nog lang niet rond is. Het is complex omdat het luchtruim van Nederland in drie luchtlagen is verdeeld over drie verschillende autoriteiten. In het buitenland doen ze dat slimmer, één luchtlaag en één autoriteit. De aansluiting van een “heringedeeld Nederlands luchtruim” moet vervolgen ook nog aansluiten op het luchtruim van Duitsland en België. Dat is nog niet geregeld. Dat is wel van belang. Een negatief voorbeeld is de Betuwelijn. Dit spoor is aangelegd om het transport van de Rotterdamse haven naar Duitsland te verbeteren. Het functioneert niet, omdat de spoorbreedte niet aansluit op de spoorbreedte in Duitsland.
Overigens zal de herindeling van het luchtruim voor Steenwijkerland niet veel hoogte winst opleveren. De inschatting is dat de herindeling voor onze gemeente een hoogtewinst oplevert van ongeveer 300 meter. Wel is er mogelijk enig voordeel omdat de vliegtuigen in daalvlucht aankomen waardoor de motoren niet op volle kracht draaien.
Interessante vragen van de gasten gingen over reden waarom vliegroutes niet meer over het IJsselmeer vlogen. Waarom Schiphol niet verlegd kan worden naar de Noordzee. Hoe met treinen korte vluchten van rond de 500 km vervangen konden worden. Hoe het zit met waardevermindering van vastgoed. Maar de uitsmijter kwam van de jongste deelnemer op de boot. Waarom vliegen ze niet elektrisch? Wim Liesker wist met zijn brede kennis alle vragen naar tevredenheid te beantwoorden.
HoogOverijssel zal het er niet bij laten zitten. Ze gaan door met hun strijd tegen het laagvliegen en doen dit samen met andere organisaties. Steenwijkerland heeft het verzet tegen de laagvliegroutes goed opgepakt. BuitenGewoon Leefbaar heeft samen met D66 en Wim Liesker in Blokzijl een eerste bijeenkomst georganiseerd om de inwoners op de consequenties te wijzen. Daarna is in overleg met het College werk gemaakt om het ministerie naar Steenwijkerland te laten komen om hun plicht te doen en onze inwoners te informeren over de voorgenomen vliegroutes van Lelystad Airport. De brede maatschappelijke weerstand heeft er voor gezorgd dat er een extra inspraak ronde is ingelast voor inwoners en gemeenten. De gemeente Steenwijkerland heeft hier gebruik van gemaakt en experts ingehuurd van HoogOverijssel. Steenwijkerland heeft HoogOverijssel 10.000 euro gedoneerd om haar goede werk in waarheidsvinding en het informeren van mensen te ondersteunen.
Ook de lokale politiek kreeg een boodschap mee. De race is nog niet gelopen. Blijf je actief verzetten tegen het laagvliegen. De nadelige consequenties voor onze regio wegen volgens de gasten niet op tegen de voordelen van het ongebreidelde groei denken van Schiphol. BGL zal zich blijvend inzetten voor het tegengaan van laagvliegen over onze gemeente. Stem als je tegen laagvliegen bent voor BuitenGewoone Leefbaar. Landelijke partijen die zeggen dat je het toch niet tegen houd proberen de tegenstanders te ontregelen. Ze hebben daar alle belang bij. Hun vertegenwoordigers in de tweede kamer zijn immers voor.