Steenwijkerland in actie tegen laagvliegen!

Een afvaardiging van lokale politici en burgers uit Steenwijkerland zal zaterdag 23 juni in Zwolle aanwezig zijn bij de landelijke demonstratie tegen de groei van de luchtvaart. Initiatiefnemer André Bus (fractievoorzitter BGL): ‘Wij willen vooral onze stem laten horen omdat die groei alleen mogelijk is door laag te vliegen over lange afstanden en ook boven Steenwijkerland. Het protest is in lijn met de eerder door de gemeenteraad van Steenwijkerland aangenomen moties tegen het laagvliegen boven Steenwijkerland.’
Het initiatief van Bus wordt ondersteund door de lokale afdelingen van GroenLinks, de PvdA en D66. Inwoners van Steenwijkerland worden opgeroepen om zaterdag om 11.46 uur gezamenlijk de trein vanaf Station Steenwijk naar Zwolle te nemen. Van daaruit volgt een korte wandeling naar Park De Weezenlanden, waar oud-minister Jan Terlouw, Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) en onderzoeker Leon Adegeest (actiegroep HoogOverijssel) het publiek toespreken.

Bus vervolgt: ‘Met het oog op het beschermen van onze inwoners en de recreatiesector tegen geluid en fijnstof, en de agrarische sector en natuur tegen stikstof, is het belangrijk om als gemeente Steenwijkerland aansluiting te zoeken bij landelijke acties. Samen staan we sterker.

Als lokale politici en bewonersgroepen uit Steenwijkerland willen ook wij het signaal afgeven dat er grenzen zijn aan de groei van de luchtvaart boven Nederland. Dat betekent dat er zeker geen medewerking moet worden gegeven aan laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport.’

De landelijke protestactie wordt georganiseerd door het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart en Greenpeace. Naast de laagvliegroutes zit hen ook de uitzonderingspositie van de luchtvaart dwars. ‘Die leidt tot steeds meer vluchten, grotere vliegvelden en extreem lage ticketprijzen. Dat is niet langer houdbaar. Gezamenlijk roepen we de overheid op om de groei in de luchtvaart in te ruilen voor betere en duurzame alternatieven,’ aldus de organisatoren. Zij roepen iedereen op in rode kleding en met rode attributen naar Zwolle te komen.
Het podiumprogramma in Zwolle vindt plaats tussen 13.00 en 14.00 uur, waarna men in optocht vertrekt naar het Oude Gemeentehuis. Meer info: http://stopluchtvaartgroei.nl/zwolle