Schriftelijke vragen over de subsidie op Chinees riet voor dakbedekking

In het Nederlandse vakblad voor Nederlandse riettelers is aangegeven dat er een subsidieregel is
ingesteld vanuit het Rijk voor Chinees riet ter hoogte van 30 Euro subsidie per m2. Dit vanwege de
aangetoonde isolatiewaarde. Die waardering voor riet als isolerend natuurlijk bouwmateriaal valt te
waarderen. Helaas geldt die regeling nog niet voor Nederlands riet.

Dat valt niet uit te leggen. Nederlands riet heeft eveneens een goede isolerende werking en wordt
bovendien lokaal geproduceerd en geoogst. Hetgeen veel CO2 bespaart door kortere afstanden tot
de Nederlandse markt. Het marktvoordeel voor Chinees-riet uitgaande van 100m2 dakbedekking is maar liefst 3.000 euro ten opzichte van Nederlands-riet. Daarmee komt de afzet van Nederlands-riet in de verdrukking. Dit ondermijnt verantwoord beheer en onderhoud van onze rietvelden in het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het draagt bij aan het verlies van lokale werkgelegenheid, het verdwijnen van onze eigen rietcultuur en verslechtering van de leefbaarheid.

Namens de fractie van BGL heeft André Bus de volgende vragen gesteld aan het College;

  1. Is het College van mening dat riettelers een belangrijke rol vervullen in het beheer en onderhoud van ons Nationaal Park Weerribben Wieden?
  2. Is het College op de hoogte van bovengenoemde subsidieregeling voor uit China afkomstig riet?
  3. Is het College van mening dat Nederlands riet ook 30 Euro subsidie per m2 dakbedekking behoort te krijgen?
  4. Dat dit zo spoedig mogelijk moet worden geregeld in Den Haag? Omdat onze riettelers anders per direct in de problemen komen door oneigenlijke concurrentie en dit te koste gaat van de werkgelegenheid en leefbaarheid in onze kernen en het beheer en onderhoud van ons Nationaal Park Weerribben-Wieden.
  5. Dat we dit als gemeente samen met onze riettelers, de Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden, Regio Zwolle en alle andere mogelijke partners bij de Nederlandse regering onder de aandacht moeten brengen?