Schriftelijke vragen over de brandveiligheid in binnensteden en dorpen van Steenwijkerland

Op initiatief van burgerraadslid Tinus Holterman heeft BGL schriftelijke vragen ingediend bij het College over de brandveiligheid in de binnensteden en dorpen van Steenwijkerland.
In maart 2021 was er een forse brand in de Gasthuisstraat te Steenwijk, afgelopen week een grote brand in de Koningsstraat in de omgeving waar ook in april 2020 een felle brand woede. Er is sprake van grote schade aan de panden en een drama voor de betrokkenen. Dankzij kordaat optreden van de brandweer kon gelukkig erger worden voorkomen.

Veelal zijn de panden tegen elkaar aan gebouwd en de vloerconstructies (balken) op verschillende plaatsen met elkaar verbonden. Ook de constructies van daken van diverse panden lijken nauwelijks van elkaar gescheiden. Het overslaan van brand naar andere panden lijkt op deze manier een extra risico. De fractie van BuitenGewoon Leefbaar maakt zich zorgen over de brandveiligheid in onze binnensteden en historische kernen van Steenwijkerland. Mede omdat nog niet zo lang geleden in Leeuwarden bijna een hele winkelstraat is verwoest door naar meerdere panden overslaande brand.

De BGL fractie heeft de volgende vragen aan het College gesteld:

  1. Welk beeld heeft het College en/of de Veiligheidsregio IJsselland bij brandveiligheid van panden in onze binnensteden en historische kernen?
  2. Geldt er een speciale aanpak van branden in de binnensteden en kernen van onze gemeente?
  3. Kan het College dat kort uiteenzetten?
  4. Welke maatregelen zijn nog denkbaar om de risico’s zoals branden als aangegeven in de inleiding te verminderen.
  5. Worden er voldoende brandveiligheidspreventie maatregelen getroffen in de binnensteden en historische kernen, en naar uw oordeel ook goed nageleefd?
  6. Worden pandeigenaren en gebruikers van panden in de binnensteden/kernen voldoende voorgelicht over brandveiligheid en de risico’s?
  7. De BGL fractie is erg tevreden over het functioneren van onze brandweercorps, maar is onze brandweer ook voor de toekomst voldoende uitgerust in personele of materiele zin?