Schriftelijke vragen aan het college over schaarste op het energienet

Schriftelijke vragen aan het College conform artikel 39 van
Het Regelement van Orde.

Giethoorn,

Aan het College van B&W Steenwijkerland

Onderwerp: Schaarste op het energienet

Geacht College,

Steenwijkerland moet een forse inspanning leveren om de energie doelstellingen te halen, veel inwoners en bedrijven spelen daar in toenemende mate goed op in. Er ligt inmiddels ruim 10 hectare zonnepanelen op de daken in Steenwijkerland, en de doelstelling van het College Steenwijkerland is dit in 2020 op 50 hectare op daken te realiseren. Op dit moment is er in het overgrote gedeelte van Overijssel waaronder de gehele Gemeente Steenwijkerland schaarste voor teruglevering op het energienet. Doordat er vorig jaar meer zonneparken zijn voorbereid of gerealiseerd.

De afgelopen voorjaarsronde (maart-april) voor het aanvragen van SBE+ subsidie zijn landelijk 5376 aanvragen gedaan voor zonnepanelen op daken met een jaarproductie van 22.5 petajoule, in Overijssel zijn honderden aanvragen gedaan waaronder ook meerdere aanvragen vanuit Steenwijkerland. Al deze aanvragen zijn gehonoreerd omdat de subsidie niet overschreven was. Echter nu komt het grote probleem, door de schaarste van teruglevering op het net wordt er geen offerte uitgebracht door de netwerkbeheerder voor de aansluiting, maar wordt de aanvrager op een interesselijst geplaatst.

De toegezegde SDE+ subsidie is 1,5 jaar geldig en moet de installatie daadwerkelijk produceren, wordt die deadline niet gehaald dan vervalt de toegezegde SDE+ subsidie. Ook mag deze aanvrager de eerste 3 jaar geen aanvraag meer doen. Kort door de bocht komt erop neer dat alle goede plannen van plaatsing van zonnepanelen voor teruglevering binnen onze gemeente 5 jaar vertraging gaan oplopen, en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Ook in onze Gemeente zijn ondernemers die op deze manier mee geconfronteerd worden, met deze problematiek halen we de uitbreiding van 50 hectare zonnepanelen op daken in 2020 niet. De kans is zeer groot dat de komende 5 jaar, de ontwikkeling van zon op daken met teruglevering volledig stil komt te liggen.

De BGL fractie heeft de volgende vragen;

  • Is het College op de hoogte van dit probleem?
  • Is het College bereid om dit probleem aan te kaarten bij de Provincie en de netbeheerders, en samen met die partijen actief op zoek te gaan naar oplossingen voor de SDE+ aanvragers die de boot dreigen te missen als gevolg van capaciteitsproblemen op het energienetwerk?
  • Is het College bereid om deze problematiek bij de minister neer te leggen en zich in te zetten om de rechten van de SDE+ subsidie aanvragers veilig te stellen? Met andere woorden dat zij niet de dupe worden van schaarste op het net en de rechten op de toegekende SDE+ subsidie behouden totdat er een oplossing is gevonden van de schaarste op het net.
  • Wil het College de raad op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen?

Namens de fractie van BGL
Helmich Ruitenberg