Raadsvergadering 20 oktober 2020: Visie sportvelden

In de raadsvergadering van 20 oktober stond onder meer het visiebeheer en onderhoud van sportvelden op de agenda. Een zeer gevoelig punt binnen de voetballerij in Steenwijkerland. Jaren geleden werd de Groene Long aangelegd omdat er een financiële meevaller was. Vanuit dit project werd er toen voor de voetbalverenigingen Olde Veste en VHK een kunstgrasveld aangelegd. Dit was vanwege een aangegeven capaciteitsprobleem bij deze verenigingen.

Vorig jaar gaven drie andere verenigingen aan dat hun trainingsaccommodatie niet meer bespeelbaar was met extreem weer, iets wat door de klimaatverandering steeds vaker voor komt. Vorig jaar stond dit probleem ook op de agenda van een raadsvergadering, maar helaas was het toen niet mogelijk om de aanleg van de nieuwe velden door de vergadering te krijgen. Omdat er niet genoeg financiële middelen waren, werd er afgesproken om alleen onderhoud op basisniveau uit te voeren. Dit hield in dat de verenigingen die al een kunstveld hadden deze weer opnieuw kregen en de toplaag van deze velden vervangen kon worden.

In de visie die nu op tafel lag werd opnieuw aangegeven dat de nieuw aangevraagde velden niet uitgevoerd konden worden, maar dat er een nieuwe regeling bedacht werd: De zogenaamde 25/75 regeling, waar de gemeente 25% mee betaald aan de aangevraagde zaken door verenigingen. De overige 75% dient door de vereniging zelf betaald te worden. Dat is natuurlijk mooi als er iets nodig is binnen een club, maar dat is zeker NIET genoeg voor de aanvraag van kunstgrasvelden. Dat is voor de verenigingen niet op te hoesten, zoals dat reeds door verenigingen SV Steenwijkerwold, Veno en SVBS 77 ook al bij de wethouder was aangegeven.

Met het instemmen van de voorgelegde visie ging BGL te ver. Hierdoor zijn drie verenigingen buitenspel gezet, maar ook andere verenigingen die in de toekomst misschien dezelfde problemen kunnen krijgen.
Vandaar dat wij een motie hebben voorbereid, zodat het, indien het noodzakelijk is, toch te realiseren zou zijn.
Helaas zit de gemeente, net zoals vele gemeenten, in zwaar financieel weer door de COVID-19 pandemie en is het nu niet te regelen. Maar met de motie van BGL is het voor de toekomst nog wel mogelijk en tegen de dezelfde condities als voor andere verenigingen. Dit om de financiële evenredigheid te behouden voor alle verenigingen! De motie is met steun van de PvdA en Christen Unie ingediend en is hier te lezen.

Bennie Daan
Raadslid BGL