‘Plan van Aanpak’ IGSD betaalt zich uit

Met veel interesse zat de voltallige fractie van BGL, dinsdagavond 13 maart in raadzaal, om de presentatie bij te wonen van “de Benchmark van Berenschot, aangaande het “Plan van Aanpak” in samenhang met de IGSD.
Een prima, volgbare uitleg, van een ingewikkelde materie. Op de tribune een groot aantal steunfractieleden en Bert Dedden. Die om dit dossier, in juli is opgestapt.
Het rapport was zeer uitvoerig, de onderzoekers zeer bedreven op dit gebied en de conclusie was duidelijk. “Ja het heeft veel geld gekost, maar het heeft zeker zoveel opgeleverd”. Het plan heeft zich duidelijk bewezen.
Wij zijn in staat geweest om vanaf het invoeren van het plan van aanpak een daling van bijstandsgerechtigden te halen, die ver beneden de referentie gemeenten lag. Het verschil werd steeds groter. Met andere woorden, wij hebben meer geld over gehad voor re-integratie, waardoor wij beter scoren. Dat niet alleen het aantal uitkering daalde, maar evenzeer het credo van de participatie, het “iedereen doet mee en telt mee”, op deze wijze stevig is neergezet, werd onderstreept.
De aanbeveling is, om dit plan voort te zetten, omdat de onderzoekers nog wel redelijkerwijs verwachten dat er winst te behalen valt in het uitplaatsen van mensen.
De organisatie IGSD had loopt niet achter de feiten aan, zoals de onderzoekers eigenlijk altijd elders wel constateren en ze hebben de zaak goed op orde. Mede door dit plan gefaciliteerd.
Dit domein zal altijd geld vragen en als de meest kansrijken uitgestroomd zijn, zullen er ook weer anderen instromen, maar we moeten deze ingeslagen weg voort zetten om niet in no time weer door gebrek aan inzet, meer mensen in kaartenbak te hebben, dan nodig is.
Wat ook duidelijk is, er is een groep mensen, die moeilijker te plaatsen zijn, daar moet meer tijd aan besteed worden, ook zullen er mensen zijn die niet geplaatst zullen worden, om wat voor reden dan ook. Maar daar waar kansen liggen, moeten we er voor gaan.
De IGSD komt met een voorzet voor de toekomst, want daar komen veranderingen en dit dossier zal nog weer besproken worden.

Het is BuitenGewoon fijn te constateren dat dit plan, wat buiten het geld, ook op andere vlakken, veel heeft gekost, op deze manier zijn uitwerking heeft gehad.
Met een welwillend bedrijfsleven en een aantrekkende economie, kan Steenwijkerland hier zijn voordeel mee doen.