Persbericht: Oene Akkerman stopt als wethouder

Oene Akkerman heeft aan het college van B&W laten weten zijn wethouderschap per 9 oktober a.s. neer te leggen. Persoonlijke overwegingen liggen aan zijn besluit ten grondslag. Oene Akkerman zit namens BGL in het college.

Burgemeester Rob Bats “Oene Akkerman heeft zijn ontslag als wethouder bij mij als voorzitter van het college ingediend. Hij heeft aangegeven dat persoonlijke overwegingen hiervoor de redenen zijn. Overwegingen die maken dat hij niet volledig naar eigen tevredenheid het wethouderschap kan uitoefenen. Wij respecteren als college zijn keuze, maar vinden het wel jammer. Oene Akkerman is een wethouder die geliefd is bij onze inwoners en ondernemers, het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Dit geldt voor Oene Akkerman ook vice versa. Een kundig bestuurder met humor en het nodige relativeringsvermogen. Wij wensen als college Oene Akkerman al het beste”