Persbericht: BGL gaat op zoek naar een nieuwe kandidaat wethouder

BuitenGewoon Leefbaar is door het stoppen, om persoonlijke redenen van wethouder Akkerman verrast. De samenwerking tussen wethouder Akkerman en de fractie van BGL is uitstekend, evenals de sfeer in het college. Ook binnen de ambtelijke organisatie en bij de externe relaties was geen wanklank te horen. Dat maakte dat wij als BGL tijd nodig hadden om het nieuws te laten bezinken en dit op een goede manier met onze coalitiepartners en college te bespreken.

Het heeft even geduurd maar het traject dat ons als BGL in overleg met de coalitie voor ogen staat is dat de BGL fractie ongewijzigd blijft en op die manier zorgt voor een stabiel bestuur. Daarnaast gaat BGL als partij de komende periode op zoek naar een “duurzame” bekwame wethouder die op een prettige manier een goed vervolg kan geven aan de ambities die uit het coalitieakkoord met elkaar zijn geformuleerd.

BGL gaat komende donderdag op de ledenvergadering allereerst een “gewenst profiel” opstellen. Om vervolgens een commissie in te stellen wiens taak het wordt om overeenkomstig dit profiel een geschikte wethouder voor te dragen. De verwachting is dat dit enige tijd in beslag zal nemen. Ondertussen zal de portefeuille van wethouder Akkerman in goed overleg worden overgedragen en tijdelijk worden verdeeld tussen de overige wethouders. Tot slot willen wij Oene Akkerman bedanken voor zijn inzet voor BGL en het huidige coalitieakkoord. Wij wensen hem sterkte toe bij het vinden van een nieuwe passende uitdaging.