Onderhoud bushaltes in Steenwijkerland

Op initiatief van burgerraadslid Tinus Holterman heeft de fractie van BGL vragen gesteld aan het college over het onderhoud van bushaltes in Steenwijkerland. Ten aanzien van het beheer en onderhoud van wegen hebben we als gemeente aangegeven in te zetten op kwaliteit basisniveau. Met oog op het belang van een goede bereikbaarheid vinden wij als BGL openbaar vervoer en de daarbij behorende voorzieningen van groot belang voor onze inwoners. Deze dienen veilig en goed onderhouden te zijn. Dat geldt ook voor bushaltes in onze gemeente.

De foto’s onder aan dit artikel zijn recentelijk door Tinus gemaakt van bushaltes in Steenwijkerland. De staat van onderhoud is zodanig dat wij als BGL vinden dat dit onder het basis niveau zakt. Gezien de huidige situatie is het voor mensen die slecht ter been zijn geen veilige ondergrond. De graspollen en uiteen liggende tegels maken dat je zo uit balans kan raken. Graag zouden wij zien dat deze bushaltes en mogelijk ook andere die onder basisniveau zijn, op korte termijn opgeknapt worden.

De BGL fractie heeft aan het College de volgende vragen gesteld:

1. Is het College op de hoogte van de stand van onderhoud van deze bushaltes?

2. Kan het College aangeven of deze bushaltes voldoen aan het beoogde niveau “basis kwaliteit”?

3. Kan het College aangeven of het onderhoud van deze bushaltes onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente Steenwijkerland?

4. Kan het College aangeven op welke termijn ze wat kan doen om het achterstallig onderhoud van deze bushaltes op te pakken?